Neaudituoti 2012 m. 3 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai

2012 metų 3 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 16,6 mln. litų (4,8 mln. eurų) (2011 metais 6,7mln. litų (1,9 mln. eurų);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 18,2 mln. litų (5,3 mln. eurų) (2011 metais 8,5 mln. litų (2,5 mln. eurų).

Pačios AB „Invalda“ 2012 m. 3 mėn. grynasis pelnas sudaro 11,0 mln. litų (3,2 mln. eurų) (2011 metais nuostoliai sudarė 1,0 mln. litų (0,3 mln. eurų).

AB „Invalda“ grupės 2012 metų 3 mėnesių rezultatų apžvalga.

Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių AB „Invalda“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 16,6 mln. litų (4,8 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams – 2,5 karto daugiau nei 2011 metų pirmąjį ketvirtį, kai uždirbta 6,7 mln. litų (1,9 mln. eurų). Aktyviai naujų investicijų galimybių ieškanti AB „Invalda“ grupė metų pradžioje reikšmingų įsigijimo sandorių neįgyvendino. Pirmąjį ketvirtį užbaigtas AB „Umega“ akcijų paketo pardavimas, iš kurio uždirbta 2 mln. litų (0,6 mln. eurų).

Baldų sektorius, kuriame AB „Invalda“ priklauso 72 proc. vienos iš didžiausios šalies baldų gamybos bendrovės AB „Vilniaus baldai“ akcijų, pirmąjį ketvirtį akcinei bendrovei „Invalda“ uždirbo 4,4 mln. litų (1,3 mln. eurų) pelno, arba 10,2 proc. mažiau nei 2011 metų sausį-kovą (4,9 mln. litų (1,4 mln. eurų)). AB „Vilniaus baldai“ 2012 metų pirmojo ketvirčio pardavimai išaugo 3,5 proc. iki 58,5 mln. litų (16,9 mln. eurų), tačiau pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo 8 proc. iki 8,5 mln. litų (2,5 mln. eurų), o grynasis pelnas – 11 proc. iki 6,1 mln. litų (1,8 mln. eurų). AB „Vilniaus baldai“ akcininkai priėmė sprendimą išmokėti 39 mln. litų (11,3 mln. eurų) dividendų, iš kurių 28 mln. litų (8,1 mln. eurų) teks akcinei bendrovei AB „Invalda“.

Nekilnojamojo turto sektoriuje 2012 metų pirmąjį ketvirtį uždirbta 0,2 mln. litų (0,06 mln. eurų) pelno (2011 metų sausį-kovą – 0,3 mln. litų (0,09 mln. eurų)). Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2011 metų laikotarpiu, nuomos pajamos išaugo 7 proc. iki 4,5 mln. litų (1,3 mln. eurų), iš jų klientams priklausančio turto – 4 proc. iki 1,3 mln. litų (0,4 mln. eurų). Bendrą sektoriaus pajamų augimą lėmė tai, kad „Elniakampio namai“ projekte parduota butų už 4,3 mln. litų (1,2 mln. eurų). Bendri gyvenamojo būsto pardavimai sudarė 5,6 mln. litų (1,6 mln. eurų). Pirmąjį šių metų ketvirtį toliau investuota į žemės ūkio paskirties žemę – jos įsigyta už 0,5 mln. litų (0,15 mln. eurų).

Pastatų priežiūros sektoriuje, kuriame AB„Invalda“ priklauso UAB „Inreal pastatų priežiūra“ bei kitos bendrovės, apyvarta išaugo 33,5 proc. iki 3,0 mln. litų (0,9 mln. eurų), patirta 0,1 mln. litų (0,03 mln. eurų) nuostolių.

Žemės ūkio sektorius, kuriame AB „Invalda“ priklauso 36,8 proc. UAB „Litagra“ akcijų, akcinei bendrovei „Invalda“ atnešė 1,5 mln. litų (0,4 mln. eurų) nuostolių. 2011 metų pabaigoje AB „Invalda“ investavus į UAB „Litagra“, pavyko pertvarkyti įmonės įsipareigojimų struktūrą – AB SEB bei AB DNB bankai UAB „Litagra“ ankstesnių paskolų refinansavimui ir apyvartiniam kapitalui suteikė 98,4 mln. litų (28,5 mln. eurų) paskolų.

Geležinkelių ir kelių infrastruktūros sektoriuje AB „Invalda“ priklauso 12,5 proc. bendrovės „Trakcja – Tiltra“ S.A. akcijų, kurios kotiruojamos Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Šių akcijų kainos augimas AB „Invalda“ atnešė 12,2 mln. litų (3,5 mln. eurų) pelno. Priešingai nei kituose sektoriuose, investicija į „Trakcja – Tiltra“ S.A. laikoma finansine, todėl AB „Invalda“ ataskaitose atsispindi ne „Trakcja – Tiltra“S.A. uždirbtas pelnas, o akcijų kainos pokyčio rezultatas.

Informacijos technologijų infrastruktūros sektorius, kuriame AB „Invalda“ priklauso 80 proc. UAB „BAIP grupė“ akcijų, pirmąjį ketvirtį akcinei bendrovei „Invalda“ atnešė 0,5 mln. litų (0,14 mln. eurų) nuostolių.

2012 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje AB „Invalda“ gavo 32,44 mln. litų (9,4 mln. eurų) nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų savininkų prašymus konvertuoti obligacijas į akcijas. Užbaigus obligacijų konvertavimo procedūras, akcinės bendrovės „Invalda“ įstatinis kapitalas išaugo 5,898 mln. litų (1,708 mln. eurų) iki 57,558 mln. litų (16,67 mln. eurų). Naujos akcijos išleistos po 5,5 litus (1,59 eurų) už akciją. Pagal emisijos sąlygas obligacijų savininkai taip pat grąžino 4,788 mln. litų (1,387 mln. eurų) palūkanų, kurios anksčiau buvo išmokėtos pinigais bei negavo 2,386 mln. litų (0,691 mln. eurų) palūkanų, kurios buvo priskaičiuotos iki 2012 m. kovo 30 dienos.

Po obligacijų konvertavimo AB „Invalda“ nebeturi finansinių skolų – konservatyvią skolinimosi politiką planuojama išlaikyti ir toliau.

2012 metų balandžio 30 dieną vykusiame susirinkime AB „Invalda“ akcininkai patvirtino 2011 metų rezultatus ir suformavo 269,1 mln. litų (77,9 mln. eurų) rezervą nuosavų akcijų supirkimui. Po akcininkų susirinkimo posėdžiavusi AB „Invalda“ valdyba nutarė supirkti iki 10 proc. AB „Invalda“ akcijų, už jas mokant po 10,358 lito (3 eurus). Akcijų supirkimas truko iki gegužės 15 dienos, per jį įsigyta 10 proc. akcijų, už kurias sumokėta 59,6 mln. litų (17,3 mln. eurų). Akcijų pasiūlai viršijus galimą supirkti kiekį, kiekvienas pavedimą pateikęs akcininkas pardavė 14,47 proc. akcijų. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turimos savo akcijos nesuteikia balso teisės, AB „Invalda“ balso teisę turinčių akcijų skaičius siekia 51,8 mln. vienetų.

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2012 m. 3 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- AB „Invalda“ 2012 m. 3 mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- 2012 m. 3 mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas dalius@invalda.lt

Grįžti į naujienų sąrašą