Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2019 m. spalio 14 d. įvykusiame akcinės bendrovės „Invalda INVL“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta:

1.1. Sutartį dėl AB „Invalda INVL“ 2019-2021 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB(įmonės kodas 111494971, buveinė: Konstitucijos pr. 29, Vilnius), nustatant bendrą ne didesnį nei 75 tūkst. EUR  atlyginimą už 2019-2021 m. laikotarpio metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą bei nuomonės pareiškimą apie metinius pranešimus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).
1.2. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti bendrovės vadovui.
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]

Grįžti į naujienų sąrašą