AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2012 m. lapkričio 20 d. įvykęs neeilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas nusprendė pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui ir pavedė valdybai parengti atskyrimo sąlygas, o taip pat pasirašyti šių sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis bei atlikti kitus su atskyrimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.  

Taip pat susirinkimas 2012 – 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinko UAB „PricewaterhouseCoopers” ir nustatė atlyginimą už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą po 111.000 Lt (vieną šimtą vienuolika tūkstančių litų) (32.148 eurų) plius PVM. Jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei būtų mokamas papildomas atlyginimas, kuris būtų nustatomas pagal UAB „PricewaterhouseCoopers” darbuotojų valandinius įkainius.Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas [email protected]

Grįžti į naujienų sąrašą