„INVL Baltic Farmland“ per 2019 metus uždirbo 1,136 mln. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per 2019 metus gavo 645 tūkst. eurų pajamų, o audituotas grynasis pelnas siekė 1,136 mln. eurų. Lyginant su 2018 metais, bendrovės pajamos padidėjo 4,9 proc., o grynasis pelnas išaugo 2,1 proc.
 
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas praėjusių metų pabaigoje buvo 13,443 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 4,16 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2019 metus išmokėtus dividendus, per praėjusius metus padidėjo 9 proc.
 
Remiantis 2019 m. pabaigos „INVL Baltic Farmland“ turto vertinimu, valdomos žemės vertė per metus padidėjo 6,2 proc. iki 14,72 mln. eurų arba 4,74 tūkst. eurų už hektarą. Turto vertinimą atliko korporacija „Matininkai“.
 
Remiantis bendrovės praėjusių metų veiklos prognoze, „INVL Baltic Farmland“ planavo gauti 650 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 395 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Ši prognozė buvo parengta atsižvelgiant į sudarytas nuomos sutartis ir darant prielaidą, kad per 2019 m. turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių. Skaičiuojama, kad eliminavus šioje prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusias sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ grynasis pelnas siektų 395 tūkst. eurų.
 
„Nors pastaruosius kelerius metus šalies žemės ūkio sektorius susiduria su sudėtingomis klimato sąlygomis ir svyruojančiomis grūdinių kultūrų supirkimo kainomis, pasiekti praėjusių metų rezultatai iš esmės atitinka prognozę. Šios aplinkybės lemia ir tai, kad šių metų veiklos prognozės iš esmės nesikeičia“, - sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.
 
„INVL Baltic Farmland“ valdyba siūlo už 2019 metus patvirtinti dividendų politikoje numatytus 0,10 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams išmokėti skirti 323 tūkst. eurų.
 
„Vertiname, kad bendrovės pasiekti rezultatai iš esmės atitiko užsibrėžtą prognozę, dėl to siūlome išmokėti bendrovės dividendų politikoje numatytus dividendus“, - sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys. Sprendimas dėl dividendų mokėjimo bus svarstomas šių metų kovo 23 dieną vyksiančio eilinio visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo metu.
 
Taip pat bendrovės valdyba siūlo akcininkų susirinkimui patvirtinti leidimą „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savo akcijų. Siūloma minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai. Sprendimas leisti bendrovei įsigyti savo akcijų galiotų 18 mėnesių nuo priėmimo dienos.
 
Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2020 metais planuoja gauti 652 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 390 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.
 
„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo beveik 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Grįžti į naujienų sąrašą