„INVL Baltic Farmland“ už 2019 metus išmokės 323 tūkst. eurų dividendų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkams už 2019 m. bus išmokėta 323 tūkst. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,10 euro. Tokį sprendimą šiandien, kovo 23 dieną, priėmė bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo šio sprendimo, juos galės gauti tie investuotojai, kurie bus „INVL Baltic Farmland“ akcininkai balandžio 6 dienos pabaigoje.
 
Akcininkų susirinkimas taip pat patvirtino leidimą „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savų akcijų. Minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai. Šis sprendimas galios 18 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.
 
Patvirtinti ir audituoti bendrovės 2019 metų veiklos rezultatai. „INVL Baltic Farmland“ per praėjusius metus gavo 645 tūkst. eurų pajamų, o bendrovės audituotas grynasis pelnas siekė 1,136 mln. eurų. Lyginant su 2018 metais, bendrovės pajamos padidėjo 4,9 proc., o grynasis pelnas išaugo 2,1 proc.
 
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas praėjusių metų pabaigoje buvo 13,443 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 4,16 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2019 metus išmokėtus dividendus, per praėjusius metus padidėjo 9 proc.
 
Taip pat praėjusią savaitę bendrovė paskelbė komentarą dėl vykdomos veiklos ir verslo aplinkos, esant koronaviruso aplinkybėms. „INVL Baltic Farmland” vadovybės nuomone, bendrovės veikla koronaviruso bus nepaveikta ar paveikta mažai, nes sudarytos žemės ūkio paskirties nuomos sutartys yra ilgalaikės, ir kol kas nėra pranešimų apie ūkininkavimo veiklos sutrikimus. Tačiau, jeigu žemės ūkio produkcijos kainos pasaulyje smarkiai kristų, pasekmes pajaustų ir „INVL Baltic Farmland“. Pasikeitus aplinkybėms ar esant aiškesniems padariniams bendrovė pateiks informaciją atskiru pranešimu.
 
Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2020 metais planuoja gauti 652 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 390 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.
 
„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo beveik 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. „INVL Baltic Farmland“ valdomos žemės vertė 2019 m. pabaigoje siekė 14,72 mln. eurų arba 4,74 tūkst. eurų už hektarą.


Grįžti į naujienų sąrašą