Pritarta dėl sutarties tarp „INVL Baltic Farmland“ ir „INVL Farmland Management“ pratęsimo

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ ir bendrovės – žemės savininkės pratęs paprastąją turto administravimo sutartį su UAB „INVL Farmland Management“, kuri administruoja bendrovių valdomus sklypus, siekiant efektyviai užtikrinti nuosaikų pajamų augimą akcininkams bei kelti valdomų sklypų vertę. Tokį sprendimą spalio 21 dieną, priėmė bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Sutartis, kurios pagrindu pavedama minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą, buvo pasirašyta 2015 metų birželio 30 d. ir baigia galioti 2020 m. gruodžio 31 d.. Nauja sutartis bus pratęsta dar penkeriems metams.
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo metu taip pat pritarta sudaryti sutartį su „PricewaterhouseCoopers“ dėl „INVL Baltic Farmland“ 2020, 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito.
 
Nuo 2015 m. birželio 30 dienos iki 2020 m. spalio 20 dienos „INVL Baltic Farmland“ akcininkams, įvertinant kasmet mokamus dividendus, buvo uždirbta 14,3 proc. vidutinė metinė grąža (IRR) bei 96,6 proc. absoliuti grąža.
 
2020 metais „INVL Baltic Farmland“ planuoja gauti 652 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 390 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Per pirmąjį šių metų pusmetį bendrovės gautos pajamos siekė 47 proc. prognozuotų metinių pajamų, o grynasis pelnas – 42 proc. prognozuoto metinio pelno. Pastarasis rodiklis, eliminavus ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų atidėjimų įtaką, siektų 50,5 proc. prognozuoto metinio rezultato.
 
Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.
 
„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo beveik 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Grįžti į naujienų sąrašą