„Invalda INVL“ tęsia darbuotojų skatinimą opcionais

„Invalda INVL“ ir toliau suteiks galimybę turto valdymo grupės darbuotojams įsigyti bendrovės akcijų opcionų. Šis ir kiti sprendimai priimti šiandien vykusio akcininkų susirinkimo metu.
 
„Invalda INVL“ grupėje įvairias darbuotojų motyvavimo akcijų opcionais programas taikome daugelį metų. Turto valdymo verslas remiasi komandos gebėjimais bei motyvacija užsibrėžti ilgalaikius tikslus ir juos įgyvendinti. Akcijų opcionai darbuotojams yra galimybė tapti bendrovės akcininkais ir gauti bendru darbu kuriamos vertės dalį“, – sako „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
 
Nuspręsta, kad šiemet sudaromų opcionų sutarčių pagrindu 2024 metais „Invaldos INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 120 tūkst. paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 euro kainą.
 
Siekiant grupės darbuotojams realizuoti 2018 m. suteiktus opcionus, nuspręsta padidinti „Invaldos INVL“ įstatinį kapitalą iki 3,47 mln. eurų. Šiam tikslui bus išleistos 59 674 paprastosios vardinės akcijos, už kurias darbuotojai sumokės po 0,2 euro, nes iki opcionų realizavimo bendrovė išmokėjo 0,80 euro dividendų akcijai.
 
Taip pat susirinkimo metu akcininkai patvirtino audituotus 2020 metų veiklos rezultatus. Bendrovės nuosavas kapitalas 2020 m. pabaigoje buvo 83,2 mln. eurų arba 7,11 euro akcijai ir, lyginant su 2019 m. pabaiga, padidėjo beveik 6 proc. (įvertinus ir išmokėtus 9,3 mln. dividendus akcininkams). Per praėjusius metus „Invaldos INVL“ uždirbtas grynasis pelnas siekė 5,3 mln. eurų.
 
„Sukauptas „Invaldos INVL“ pelnas galės būti naudojamas tolimesnei „Invaldos INVL“ grupės plėtrai bei investicijoms į INVL valdomus ir klientams prieinamus produktus“, – sako D. Šulnis.
 
Akcininkų susirinkimo metu nuspręsta leisti bendrovei supirkti savo akcijas. Akcijų supirkimui būtų naudojamas turimas 9,9 mln. eurų rezervas. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą „Invaldos INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras.
 
Taip pat susirinkimo metu ketverių metų kadencijai išrinkti du nepriklausomi „Invaldos INVL“ audito komiteto nariai. Komitete nuo šiol dirbs UAB „Biotechpharma“ vykdomasis direktorius Tomas Bubinas ir UAB „Moore Mackonis Vilnius“ partnerė bei auditorė Dangutė Pranckėnienė.
 
„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti, investuojanti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms. Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 240 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti 1,2 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų ir investiciniai fondai, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.

„Invaldos INVL“ akcijomis „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje prekiaujama nuo 1995 metų.

Grįžti į naujienų sąrašą