Neaudituoti 2013 m. 9 mėn. AB „Invalda LT“ grupės rezultatai

2013 metų 9 mėnesių AB „Invalda LT“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda LT“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 99,5 mln. litų (28,8 mln. eurų), 2012 metais siekė 24,2 mln. litų (7 mln. eurų);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 100,5 mln. litų (29,1 mln. eurų), 2012 metais siekė 29,4 mln. litų (8,5 mln. eurų).
Pačios AB „Invalda LT“ 2013 m. 9 mėnesių pelnas sudaro 87 mln. litų (25,2 mln. eurų), 2012 metais bendrovė uždirbo 24,2 mln. litų pelno (7 mln. eurų).

AB „Invalda LT“ grupės 2013 metų devynių mėnesių rezultatų apžvalga:
Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda LT“ per 9 mėnesius uždirbo 99,5 mln. litų (28,8 mln. eurų) neaudituoto konsoliduoto pelno, tenkančio įmonės akcininkams, tačiau didžiąją dalį rezultato lėmė dėl „Invaldos“ reorganizavimo susidaręs 89 mln. litų (25,8 mln. eurų) apskaitinis pelnas.
„Nuo bendrovės reorganizavimo dirbame ties „Invaldos LT“ verslo modelio tobulinimu ir analizuojame atskirų grupės verslų strategijas“, - sakė „Invaldos LT“ prezidentas Darius Šulnis.

Baldų sektorius
Baldų sektorius, kuriame „Invalda LT” valdo 45,4 proc. „Vilniaus baldų“ akcijų, „Invaldai LT“ per devynis mėnesius atnešė 4,7 mln. litų (1,4 mln. eurų) grynojo pelno.
Kaip skelbta anksčiau, „Vilniaus baldų“ 2013 m. devynių mėnesių pardavimai siekė 121,7 mln. litų (35,2 mln. eurų) – 32 proc. mažiau nei 2012 m. sausį-rugsėjį (179,1 mln. litų (51,9 mln. eurų). „Vilniaus baldai“ per devynis mėnesius uždirbo 11,4 mln. litų (3,3 mln. eurų) grynojo pelno, praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 19,5 mln. litų (5,6 mln. eurų). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo 40 proc. nuo 26,9 mln. litų (7,8 mln. eurų) iki 16,3 mln. litų (4,7 mln. eurų).
„Šių metų rezultatus vertiname neutraliai. Dėl 2013 metais keičiamo asortimento pasikeitė „Vilniaus baldų“ gamybos procesas ir apimtys. Visa tai reikalauja įvairių vidinių pokyčių ir investicijų, ir turi palaipsniui padidinti bendrovės konkurencingumą ir veiklos mastą. 2014-ieji turi parodyti, kaip sėkmingai „Vilniaus baldai“ realizuos savo potencialą“, - sakė D. Šulnis.
„Vilniaus baldų“ akcininkai 2013 m. rugsėjo 16 d. nusprendė dividendams skirti 34,976 mln. litų (10,13 mln. eurų) arba po 9 litus (2,6 eurus) akcijai
Rugpjūtį „Invalda LT“ padidino „Vilniaus baldų“ akcijų paketą nuo 39,4 proc. iki 45,4 proc. Už 6 proc. privalomo oficialaus pasiūlymo metu įsigytų akcijų sumokėta 3,5 mln. eurų (12,1 mln. litų).

Nekilnojamojo turto sektorius
Nekilnojamojo turto sektoriuje devynių mėnesių nuostolis siekė 0,3 mln. litų (0,09 mln. eurų).
„Atėmus vienkartinius įvykius, operacinė veikla nekilnojamojo turto sektoriuje generuoja teigiamą rezultatą. Ketvirtąjį ketvirtį atliekamas nepriklausomas turto vertinimas gali turėti įtakos sektoriaus metiniam rezultatui“, - sakė D. Šulnis.
Po atskyrimo „Invaldos LT“ grupės įmonės, iš kurių didžiausia – „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, valdo 48,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto komercinių patalpų Vilnuje ir Kaune. „Invaldos LT“ grupei priklausančios įmonės valdo apie 2,8 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės.

Žemės ūkio sektorius
Žemės ūkio sektorius, kuriame „Invalda LT“ valdo 20,1 proc. „Litagros” akcijų, pirmąjį pusmetį atnešė 4,5 mln. litų (1,3 mln. eurų) pelno. „Litagros“ grupės pajamos per devynis mėnesius išaugo 2 proc. iki 308,7 mln. litų (89,4 mln. eurų), pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) – sumažėjo 20 proc. iki 25,6 mln. litų (7,4 mln. eurų), grynasis pelnas – sumažėjo 13 proc. iki 15,6 mln. litų (4,5 mln. eurų).
„Daugelyje segmentų „Litagra“ padidino rinkos dalis, tačiau ženkliai sumažėjusios kviečių kainos bei prastesnis nei 2012 metais derlius lėmė mažesnį pelną“, - sakė D. Šulnis.

IT sektorius
Informacijos technologijų sektoriuje, kuriame bendrovė valdo 80 proc. BAIP grupės akcijų, per devynis mėnesius patirta 0,5 mln. litų (0,1 mln. eurų) nuostolių tenkančių „Invaldai LT“. BAIP grupės apyvarta padidėjo apie 30 proc. iki 31,1 mln. litų (9 mln. eurų), EBITDA – 4 kartais iki 2,5 mln. litų (0,7 mln. eurų).
„Trečiąjį ketvirtį BAIP grupės rezultatai buvo geresni nei 2012-aisiais, įmonė sparčiai plečiasi tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse rinkose. Tikimės, kad metų pabaiga bus sėkminga, o 2013-ieji – geriausi BAIP grupės istorijoje“, - sakė D. Šulnis.

Pastatų priežiūros sektorius
Pastatų priežiūros sektorius, kuriame „Invaldai LT“ priklauso „Inservis“, „Priemiestis“, „Jurita“ bei „Naujosios Vilnios turgavietė“, atnešė 1,1 mln. litų (0,3 mln. eurų) pelno.
„Pelningą rezultatą lėmė vienkartinis statybų įmonės pardavimas. Esame patenkinti paskutiniųjų mėnesių veiklos rezultatais, kuriuos lėmė atliktas kaštų mažinimas bei orientacija į pelningumą ir kokybiškų paslaugų teikimą, o ne rinkos dalies didinimą.“ – sakė D. Šulnis.
Pastatų priežiūros sektoriaus įmonių devynių mėnesių apyvarta išaugo 13,5 proc. iki 10,9 mln. litų (3,2 mln. eurų).

Priedai:
AB Invalda LT finansinė atskaitomybė
Invalda LT rezultų pristatymas
Invalda LT pranesimas
Atskaitingų asmenų pavirtinimas

Grįžti į naujienų sąrašą