Neaudituoti 2013 m. 12 mėn. AB „Invalda LT“ grupės rezultatai

2013 metų 12 mėnesių AB „Invalda LT“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda LT“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 109,2 mln. litų (31,6 mln. eurų), 2012 metais siekė 24,8 mln. litų (7,2 mln. eurų);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 110,4 mln. litų (32 mln. eurų), 2012 metais siekė 32,1 mln. litų (9,3 mln. eurų).
Pačios AB „Invalda LT“ 2013 m. 12 mėnesių pelnas sudaro 79 mln. litų (22,9 mln. eurų), 2012 metais bendrovė uždirbo 20,9 mln. litų pelno (6,1 mln. eurų).

AB „Invalda LT“ grupės 2013 metų rezultatų apžvalga:

Viena didžiausių Lietuvos turto valdymo bendrovių „Invalda LT“ per 2013 metus uždirbo 109,2 mln. litų neaudituoto konsoliduoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams, iš kurio 84,8 mln. litų sudarė apskaitinis pelnas dėl atskyrimo proceso. 2012 metų konsoliduotas grynasis pelnas, tenkantis įmonės akcininkams, buvo 24,8 mln. litų.
"2013-ieji buvo pertvarkų metai, o galutinis taškas bus padėtas perėjus prie klasikinės turto valdymo modelio struktūros. Mūsų pagrindinis tikslas 2014-aisiais – užbaigti vidines pertvarkas ir pasiruošti naujiems projektams," - sakė „Invaldos LT“ prezidentas Darius Šulnis.
Pasak jo, pagrindiniams grupės verslams 2013 metai buvo nuosaikiai geri, o 2014 metais tiek didžiosios, tiek mažesnės įmonės planuoja augimą.
"Invaldos LT" akcininkai yra pritarę atskyrimo sąlygų rengimui, pagal kurias būtų atskirtos nekilnojamąjį turtą, žemės ūkio paskirties žemę bei informacines technologijas (IT) valdančios įmonės, kurios siektų Lietuvos banko išduodamų uždaro tipo investicinių bendrovių licencijų. Visas įmones planuojama listinguoti NASDAQ OMX Vilnius biržoje. „Invaldos LT” akcininkai, kurių šiuo metu yra beveik 4 tūkst., bendrovių kapitale dalyvautų proporcingai ir turėtų visų naujų bendrovių akcijų.

Baldų gamybos sektorius
Baldų sektorius, kuriame „Invalda LT” valdo 45,4 proc. „Vilniaus baldų“ akcijų, „Invaldai LT“ per 2013 metus atnešė 6,0 mln. litų grynojo pelno.
2013 metų AB „Vilniaus baldai“ pardavimai siekė 166,1 mln. litų – 28 proc. mažiau nei 2012 metais (230,1 mln. litų). AB „Vilniaus baldai“ per 2013 metus uždirbo 14,1 mln. litų grynojo pelno (2012 m. - 27 mln. litų). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo 40 proc. nuo 34,9 mln. litų iki 21,1 mln. litų.
„2013-ieji buvo gaminių portfelio keitimo bei gamybos pertvarkymo ir pajėgumų didinimo metai. Visa tai reikalauja įvairių vidinių pokyčių ir investicijų, ir turi palaipsniui padidinti bendrovės konkurencingumą ir veiklos mastą. Praėjusių metų rezultatus vertiname normaliai – didesnių pardavimų ir pelno nepavyko pasiekti dėl nepakankamo gamybos lygio“, - sakė D. Šulnis.
Pasak jo, 2014 metai turėtų parodyti, kokius vaisius davė pertvarkos.
„Vilniaus baldai“ pernai išmokėjo 34,976 mln. litų dividendų arba po 9 litus akcijai.
Rugpjūtį „Invalda LT“ padidino „Vilniaus baldų“ akcijų paketą nuo 39,4 proc. iki 45,4 proc. Už 6 proc. privalomo oficialaus pasiūlymo metu įsigytų akcijų sumokėta 3,5 mln. eurų (12,1 mln. litų).

Nekilnojamasis turtas
Nekilnojamojo turto sektoriuje „Invalda LT“ grupės įmonės, iš kurių didžiausia AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, valdo apie 50 tūkst. kvadratinių metrų komercinių patalpų Vilniuje. Sektoriaus pelnas siekė 2,9 mln. litų, o 2012 metais patirta 13,5 mln. litų nuostolių.
„Metų veikla atitiko lūkesčius. Dabartinis objektų užimtumas ir pasirašytos sutartys leidžia prognozuoti pajamų augimą, o prioritetą 2014 metais teiksime atskirų objektų strategijų nustatymui“, - sakė D. Šulnis.
2013 m. gruodį „Invalda LT“ įsigijo reikalavimo teisę į Latvijos „Dommo grupa“ ir „Dommo biznesa parks“ valdomą turto dalį. Reikalavimo teisių vertė 2013 metų pabaigoje, įvertinus ankstesnio turto vertės sumažėjimo atstatymą, buvo lygi 13,7 mln. litų. „Dommo grupa“ ir Dommo biznesa parks“ iš viso valdo 12,8 tūkst. kvadratinių metrų sandėlių ir 58 hektarus žemės, o „Invalda LT“ netiesiogiai kontroliuoja 50 proc. šio turto.

Žemės ūkio paskirties žemė
2013 metų „Invaldos LT“ ataskaitose išskirtas naujas segmentas – investicijos į žemės ūkio paskirties žemę. Jame „Invalda LT“ valdo 17 įmonių, kurios metų pabaigoje turėjo 2,9 tūkst. ha žemės.
Sektorius „Invaldai LT“, įvertinus turto vertės pokyčius, atnešė 9,1 mln. litų pelno.
„Metai buvo geri – augo tiek žemės nuomos, tiek žemės kainos. Pertvarkėme žemių portfelį taip, kad viena įmonė valdytų geografiškai artimus sklypus“, - sakė D. Šulnis.
Jo teigimu, priimti įstatymų pakeitimai apribojo galimybes įsigyti daugiau žemės ūkio paskirties žemių bei augti organiškai, o svarstomi pakeitimai dėl naujų apribojimų įvedimo įneša neapibrėžtumų dėl tolimesnės plėtros.
Pasirašytos sutartys numato, kad vidutinė žemės nuomos kaina 2014 metais išaugs apie 20 proc. iki maždaug 400 litų už hektarą.

Žemės ūkio sektorius
Žemės ūkio sektorius, kuriame „Invalda LT“ valdo 20,1 proc. „Litagros” akcijų, 2013 metais atnešė 4,4 mln. litų pelno. „Litagros“ grupės pajamos per 2013 metus išaugo 5,5 proc. iki 452,6 mln. litų, pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) – sumažėjo 28 proc. iki 26,6 mln. litų, grynasis pelnas – sumažėjo 45 proc. iki 11,2 mln. litų.
„Daugelyje segmentų įmonė padidino apimtis, bet dėl apie 8 proc. Lietuvoje sumažėjusio grūdų derliaus ir maždaug penktadaliu smukusių pasaulinių kainų, rezultatai buvo blogesni nei 2012-aisiais. Esame įsitikinę, kad įmonė gali gerinti savo rezultatus ir išliekant dabartinėms rinkos sąlygoms“, - sakė D. Šulnis.

IT sektorius
Informacijos technologijų sektoriuje, kuriame bendrovė valdo 80 proc. BAIP grupės akcijų, 2013 metais atnešė 0,5 mln. litų pelno, tenkančio „Invaldai LT“. 2013 m. BAIP grupės pajamos išaugo 23,3 proc. ir sudarė 50,3 mln. litų, o EBITDA – 63 proc. iki 4,4 mln. litų.
„Pasiekti rezultatai – geriausi įmonės istorijoje, tačiau džiugina ne vien skaičiai, o ir stiprėjanti įmonės komanda, plečiamas paslaugų portfelis. Turimas užsakymų portfelis bei augimas kibernetinės gynybos, kritinės IT infrastruktūros ir informacinių sistemų kūrimo paslaugų srityse bei geografinė plėtra suteikia rimtą pagrindą optimizmui 2014-aisiais ir vėlesniais metais“, - sakė D. Šulnis.

Pastatų priežiūros sektorius
Pastatų priežiūros sektorius, kuriame „Invaldai LT“ priklauso „Inservis“, „Priemiestis“, „Jurita“ bei „Naujosios Vilnios turgavietė“, atnešė 1,4 mln. litų pelno.
„Didžiąją dalį pelno lėmė vienkartinis statybų įmonės pardavimas. 2013-ieji buvo pertvarkų metai – sumažinus kaštus, dėmesys sutelktas į pelningumą ir kokybiškų paslaugų teikimą, o ne rinkos dalies didinimą. Paskutinių mėnesių rezultatai rodo, kad sektorius turėtų demonstruoti pelningą veiklą 2014 metais“, - sakė D. Šulnis.
Pastatų priežiūros sektoriaus įmonių apyvarta išaugo 18,3 proc. iki 15,5 mln. litų.

Pridedama:

neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2013 m. 12 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
AB „Invalda LT“ 2013 m. 12 mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas;
atsakingų asmenų patvirtinimas;
2013 m. 12 mėnesių AB „Invalda LT“ rezultatų pristatymas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Prezidentas
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 279 0601
El.paštas Darius@invaldainvl.com


Grįžti į naujienų sąrašą