„Invaldos LT“ pirmojo ketvirčio pelnas – 2,7 mln. litų


2014 metų 3 mėnesių AB „Invalda LT“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda LT“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 2,7 mln. litų (0,8 mln. eurų), 2013 metų pirmąjį ketvirtį siekė 0,5 mln. litų (0,1 mln. eurų);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 2,7 mln. litų (0,8 mln. eurų), 2013 metų pirmąjį ketvirtį siekė 1,4 mln. litų (0,4 mln. eurų).

Pačios AB „Invalda LT“ 2014 m. 3 mėnesių pelnas sudaro 1 mln. litų (0,3 mln. eurų), 2013 metų pirmąjį ketvirtį bendrovė patyrė 0,4 mln. litų nuostolių (0,12 mln. eurų).

Papildoma informacija:
Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda LT“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 2,7 mln. litų (0,8 mln. eurų) konsoliduoto grynojo pelno, tenkančio akcininkams, arba 5,3 karto daugiau nei tuo pačiu 2013 metų laikotarpiu (515 tūkst. litų (149 tūkst. eurų)).

„Pirmąjį ketvirtį koncentravomės ties darbais, susijusiais su „Invaldos LT“ veiklos modelio pertvarkymu ir perėjimu prie klasikinės turto valdymo modelio struktūros, tačiau didžioji dalis verslų pademonstravo gerus rezultatus“, - sakė „Invaldos LT“ prezidentas Darius Šulnis.

Svarbūs įvykiai bei sandoriai
Balandžio pabaigoje užbaigtas „Invaldos LT“ atskyrimas – veiklą pradėjo naujos bendrovės, kurios savo esme bus panašios į fondus - „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“. Visų trijų naujų įmonių akcijos nuo birželio 4 dienos bus kotiruojamos  NASDAQ OMX Vilnius biržoje.

„Invalda LT“ gegužės 28 d. užbaigė sandorius su AB „Invalda privatus kapitalas” ir pardavė 45,4 proc. AB „Vilniaus baldai“ akcijų bei iki 36,9 proc. padidino savo dalį vienoje didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio verslo įmonių „Litagra“.

Už „Vilniaus baldų“ akcijas kartu su įmonės išmokėtais dividendais gauta 80,198 mln. litų (23,227 mln. eurų), iš kurių 24,124 mln. litų (6,987 mln. eurų) skirta įsigyti 45,45 proc. „Cedus Invest” akcijų. Po šio sandorio „Invalda LT“ padidino „Cedus Invest“ akcijų dalį iki 100 proc. bei perėmė šiai įmonei suteiktas paskolas. „Cedus Invest“ valdo 36,9 proc. „Litagros” akcijų.

Žemės ūkio sektorius
Žemės ūkio sektoriuje „Invalda LT“ yra investavusi į „Litagrą“ ir pirmąjį ketvirtį valdė 20,1 proc. akcijų.

Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2013 metų laikotarpiu, „Litagros“ pajamos sumažėjo 7,3 proc. iki 67 mln. litų (19,4 mln. eurų), pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) – 27 proc. iki 2,7 mln. litų (0,8 mln. eurų), patirta 0,3 mln. litų (0,1 mln. eurų) nuostolių (2013 metų sausį-kovą uždirbta 0,8 mln. litų (0,23 mln. eurų) grynojo pelno).

“Žemės ūkio sektoriaus rezultatas prastesnis nei pernai dėl šaltos žiemos, be to šis verslas pagrindinį savo pelną uždirba trečiąjį ketvirtį“, - sakė D. Šulnis.

„Invaldai LT“ žemės ūkio sektorius atnešė 162 tūkst. litų (46,9 tūkst. eurų) nuostolių.

Pastatų priežiūros sektorius
Pastatų priežiūros sektoriuje „Invalda LT“ valdo bendroves „Inservis”, „Priemiestis” ir “Jurita” bei „Naujosios Vilnios turgavietę“.

Pirmąjį šių metų ketvirtį „Inservis” grupės įmonės padidino pajamas 41 proc. iki 4,5 mln. litų (1,3 mln. eurų), EBITDA siekia 0,7 mln. litų (0,2 mln. eurų), bei uždirbo 405 tūkst. litų (117 tūkst. eurų) grynojo pelno (pernai patirta 184 tūkst. litų (53,3 tūkst. eurų) nuostolių).

„Esame patenkinti gerėjančiais „Inservis“ grupės rezultatais bei įmonės augimu. Akivaizdu, kad praėjusiais metais atliktos pertvarkos davė rezultatų“, - sakė D. Šulnis.

Sektoriai, perduoti naujoms įmonėms
Žemės ūkio paskirties žemes valdančios įmonės bei joms suteiktos paskolos balandžio pabaigoje buvo perduotos bendrovei „INVL Baltic Farmland“, informacijos technologijų sektoriaus investicija – 80 proc. BAIP grupės akcijų – „INVL Technology“, o „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ bei kitos įmonės – „INVL Baltic Real Estate“. Naujos įmonės prieš listingavimą biržoje paskelbs atskirus savo veiklos pristatymus.

Pridedama:
2014 m. pirmo ketvirčio finansinės ataskaitos
2014 m. pirmo ketvirčio konsoliduotas tarpinis pranešimas
Rezultatų pristatymas
Atsakingų asmenų patvirtinimas

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 279 0601
El.paštas Darius@invaldainvl.com

Grįžti į naujienų sąrašą