Neaudituoti 2014 m. 12 mėn. AB „Invalda LT“ grupės rezultatai

2014 metų 12 mėnesių AB „Invalda LT“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda LT“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 3,106 mln. eurų (10,725 mln. litų),  2013 metų pabaigoje siekė 31,069 mln. eurų (107,275 mln. litų).
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 3,088 mln. eurų (10,663 mln. litų), 2013 metų pabaigoje siekė 31,433 mln. eurų (108,532 mln. litų).

Pačios AB „Invalda LT“  2014 m. 12 mėnesių pelnas sudaro 19,319 mln. eurų (66,703 mln. litų), 2013 metų 12 mėnesių  AB „Invalda LT” pelnas sudarė – 23,456 mln. eurų (80,990 mln. litų).

Papildoma informacija:

Viena didžiausių turtą valdančių ir investuojančių bendrovių Lietuvoje „Invalda LT“ pernai tęsė struktūros pertvarką ir ženkliai sustiprino pagrindinę turto valdymo sritį.

„2014-aisiais įsigijome specializuotą pensijų kaupimo bendrovę „MP Pension Funds Baltic“, Lietuvos „Finasta Asset Management“, 2015 metų pradžioje – Latvijos „Finasta Asset Management“. Po šių sandorių bendras grupės valdomas turtas viršija 275 mln. eurų, o klientų skaičius – 160 tūkst.“, - sakė „Invaldos LT“ prezidentas Darius Šulnis.

Pasak jo, „Invalda LT“ siekia tapti regione pirmaujančia turto valdymo grupe, siūlančia klientams jų poreikius atitinkančius sprendimus.

Investicijos į pagrindinį turto valdymo verslą 2014 metų pabaigoje sudarė 5,8 mln. eurų (20,0 mln. litų).

Siekiant išgryninti turto struktūrą, nuo „Invaldos LT“ pernai buvo atskirtos trys įmonės, kurių akcijos toliau listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje – į nekilnojamąjį turtą investuojanti „INVL Baltic Real Estate“, į žemės ūkio paskirties žemę investuojanti „INVL Baltic Farmland“ bei į informacijos technologijų verslus investuojanti „INVL Technology“.

„Invalda LT“ pernai taip pat pardavė „Vilniaus baldų“ akcijas ir padidino savo valdomą žemės ūkio srityje dirbančios „Litagros“ akcijų paketą. „Manome, kad „Vilniaus baldai“ yra sėkmingai dirbanti įmonė, o „Litagroje“ matome daug neišnaudoto potencialo augimui“ - sakė D. Šulnis.

„Litagros“ akcijų paketo (36,9 proc.) vertė 2014 metų pabaigoje sudarė 14,6 mln. eurų (50,3 mln. litų). Lyginant su trečiuoju ketvirčiu, dėl 2014 metais sumažėjusio pelningumo „Litagros“ akcijos nuvertintos 0,5 mln. eurų (1,6 mln. litų).

Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ akcijas bei šios grupės įmonėms suteiktos paskolos metų pabaigoje sudarė 6,8 mln. eurų (23,6 mln. litų).

„INVL Technology“ akcijos bei šiai grupei suteiktos paskolos sudarė 2,8 mln. eurų (9,6 mln. litų). „INVL Technology“ yra paskelbusi planus pritraukti ne mažiau kaip 10 mln. eurų kapitalo investicijoms į kitas IT bendroves – ketiname dalyvauti šiame procese ir manome, kad demonstruojami veiklos rezultatai bei vertės kūrimo istorija leis tai padaryti sėkmingai“, - sakė D. Šulnis.

Pastatų priežiūros versle dirbančių „Inservis“ grupės įmonių akcijos metų pabaigoje buvo įvertintos 3,1 mln. eurų (10,8 mln. litų). Nuo metų pradžios akcijų vertė išaugo beveik 2 mln. eurų (7,0 mln. eurų), tačiau ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 0,95 mln. eurų (3,3 mln. litų) – tai lėmė sumažėjęs palyginamosios įmonės daugiklis.

„Esame patenkinti „Inservis“ grupės veiklos rezultatais, kurie geriausi per įmonės gyvavimo istoriją –pajamos išaugo 30 proc. iki 5,8 mln. eurų (20,2 mln. litų), uždirbta 0,5 mln. eurų (1,7 mln. litų) grynojo pelno“, - sakė D. Šulnis.

Investicijos į banko „Finasta“ bei finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijas metų pabaigoje siekė 4,3 mln. eurų (14,8 mln. litų).

Bendra kitų investicijų vertė siekė 3,1 mln. eurų (10,6 mln. litų).

2014 metų pabaigoje grynoji „Invaldos LT“ turto vertė sudarė 43,4 mln. eurų (149,7 mln. litų), arba 3,65 euro (12,62 lito) akcijai.

Per 2014 metus „Invalda LT” uždirbo 3,1 mln. eurų (10,7 mln. litų) neaudituoto grynojo pelno, tačiau per ketvirtąjį ketvirtį dėl neigiamų kai kurių investicijų vertės pokyčio bei atidėtojo pelno mokesčio turto nurašymo patirta beveik 3,05 mln. eurų (10,5 mln. litų) nuostolių. Iš šios sumos 1,6 mln. eurų (5,7 mln. litų) sudarė atidėjo pelno mokesčio turto nuvertinimas.

 „Invaldos LT“ akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas
         Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas Darius@invaldainvl.com

 

Pridedama:
konsoliduotos tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos
konsoliduotas tarpinis pranešimas
pagrindinių duomenų santrauka (LTL)
pagrindinių duomenų santrauka (EUR)
atsakingų asmenų patvirtinimas

 

Grįžti į naujienų sąrašą