Neaudituoti 2015 m. 3 mėn. AB „Invalda INVL“ grupės rezultatai

2015 metų 3 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda INVL“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 1,225 mln. eurų, 2014 metų 3 mėn. pabaigoje siekė 0,786 mln. eurų.
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 1,225 mln. eurų, 2014 metų 3 mėn. pabaigoje siekė 0,792 mln. eurų.

Pačios AB „Invalda INVL“ 2015 metų 3 mėnesių pelnas sudaro 0,859 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. bendrovės pelnas sudarė – 0,287 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2015 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 45,4 mln. eurų, arba 3,83 euro akcijai. Pirmojo ketvirčio pelnas siekė 1,2 mln. eurų.

Valdymo verslas

„Invaldos INVL“ valdomos turto valdymo įmonės Lietuvoje „INVL Asset Management“, „MP Pension Funds Baltic“ ir Latvijos„Finasta Asset Management, pirmojo ketvirčio pabaigoje valdė 304,8 mln. eurų turto, arba 10,7 proc. daugiau nei 2014 metų pabaigoje (275,3 mln. eurų).

„Turto augimą lėmė kylančios akcijų rinkos bei augantis pensijų fondų klientų skaičius. Pirmąjį ketvirtį taip pat pradėjome Lietuvoje veikiančių turto valdymo įmonių pertvarkos procesą - po „MP Pension Funds Baltic“ ir „INVL Asset Management“ susijungimo  turėsime didžiausią investavimo profesionalų komandą Lietuvoje, o jungtinėje įmonėje dirbs daugiau kaip 50 specialistų. Orientuodamiesi į klientų interesus sieksime  pasiūlyti plačiausią kaupimo bei investavimo sprendimų pasirinkimą“, - sakė „Invaldos INVL” prezidentas Darius Šulnis.

Pasak jo, jungtinė įmonė veiks „INVL Asset Management” vardu. Siekiant atspindėti tai, kad turto valdymo verslas yra pagrindinis, pavadinimą iš „Invalda LT“ į „Invalda INVL“ pakeitė ir pagrindinė įmonė.

2015 m. pirmojo ketvirčio pajamos iš turto valdymo verslo siekė 0,8 mln. eurų. Sausio pradžioje „Invalda INVL“ baigė Latvijos „Finasta Asset Management“ įsigijimą.

Kitas turtas

Investicijos į susijusias įmones

2015 m. kovo pabaigoje į „INVL Baltic Real Estate“ akcijas buvo investuota 1,652 mln. eurų. Investicijos į „INVL Technology“ akcijas sudarė 807 tūkst. eurų.

„Šiuo metu „INVL Technology“ rengiasi naujos akcijų emisijos platinimui – „Invalda INVL“ ketina dalyvauti šioje akcijų emisijoje. Esame įsitikinę, kad „Invaldos INVL“ verslų įsigijimo ir pardavimo bei „INVL Technology“ vadovų kompetencija leis sukurti dar vieną sėkmės istoriją“, - sakė D. Šulnis.

Žemės ūkis

Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančios „Litagros“ akcijų paketas (36,9 proc.) ketvirčio pabaigoje buvo įvertintas 15 mln. eurų – beveik tiek pat, kiek metų pradžioje. Šiuo metu „Litagros“ grupė pertvarko savo struktūrą ir sujungia prekybos bei elevatorių versluose veikiančias įmones  -  tai turėtų padidinti įmonių efektyvumą.

Bankininkystės veikla

„Invalda INVL“ gegužės 11 d. pasirašė sutartis dėl jos valdomų banko „Finasta“ ir finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų pardavimo Šiaulių bankui. Sandoriui užbaigti Šiaulių bankas išleis naują akcijų emisiją, kurią įsigis „Invalda INVL“.

Galutinė kaina priklausys nuo „Finastos” įmonių nuosavo kapitalo ir iki išpirkimo laikomų vertybinių popierių rinkos kainos pokyčio iki sandorio užbaigimo. Susitarta, kad naujos Šiaulių banko akcijų emisijos kaina – 0,29 euro už akciją.

„Koncentruodamiesi į pagrindinį turto valdymo verslą, turimą „Finastos“ banko kontrolę iškeičiame į mažumos paketą augančiame Šiaulių banke. Tikime, kad tolimesnė Šiaulių banko plėtra didins akcijų vertę , - sakė D. Šulnis.

Sandoriui užbaigti dar reikia Šiaulių banko akcininkų sprendimo, Lietuvos banko bei Konkurencijos tarybos leidimų.

Pirmojo ketvirčio pabaigoje „Finastos“ banko bei finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijos „Invaldos INVL“ atskaitomybėje buvo įvertintos 4,759 mln. eurų.

Pastatų priežiūros sektorius

„Invalda INVL” valdo 100 proc. pastatų priežiūros grupės „Inservis” (kartu su įmonėmis „Priemiestis”, „Jurita”, „Advima”,„ Naujosios Vilnios turgavietė”). Ketvirčio pabaigoje šios įmonės buvo įvertintos 3,767 mln. eurų.

2015 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje pastatų priežiūros sektoriaus įmonės buvo įvertintos 3,1 mln. eurų, arba 6 proc. mažiau nei 2014 m. pabaigoje. „Invalda INVL“ buvo paskirta 0,2 mln. eurų dividendų iš „Inservis“ kovo mėnesį.

Kitos investicijos

Pirmojo ketvirčio pabaigoje „Invalda INVL“ turėjo 1,2 mln. eurų investicijų į biržoje kotiruojamas akcijas, taip pat 1,3 mln. eurų kitų investicijų, taip buvo suteikusi 7,4 mln. eurų paskolų. Visi „Invaldos INVL“ įsipareigojimai kovo pabaigoje siekė 0,8 mln. eurų.

„Invaldos INVL“ akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje.

Pridedama: atsakingų asmenų patvirtinimas, finansinės ataskaitos, tarpinis pranešimas, pagrindinių duomenų santrauka.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas darius.sulnis@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą