Neaudituoti 2015 m. 9 mėn. AB „Invalda INVL“ grupės rezultatai

2015 metų 9 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda INVL“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 5,1 mln. eurų, 2014 metų 9 mėn. pabaigoje siekė 6,2 mln. eurų.
- konsoliduotas 2015 metų 9 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 49,1 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais – 46,6 mln. eurų.

- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 5,1 mln. eurų, 2014 metų 9 mėn. pabaigoje siekė 6,1 mln. eurų.

Pačios AB „Invalda INVL“ 2015 metų 9 mėnesių pelnas sudaro 5,1 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. bendrovės pelnas sudarė – 22,6 mln. eurų. 2015 metų 9 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 49,1 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais – 46,6 mln. eurų.

Papildoma informacija

Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2015 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 49,1 mln. eurų arba 4,19 euro akcijai. Per šį laikotarpį grupės nuosavas kapitalas, tenkantis akcijai, padidėjo 11,5 proc., pelnas siekė 5,1 mln. eurų arba 16,4 proc. mažiau nei tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu (6,1 mln. eurų).

Turto valdymo verslas

„Invaldos INVL“ turto valdymo įmonės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje bei administravimo bendrovė „INVL Farmland Management“ rugsėjo pabaigoje valdė 307,5 mln. eurų turto arba 11,7 proc. daugiau nei 2014 metų pabaigoje (275,3 mln. eurų). „Invaldos INVL“ grupės įmonių pajamos iš turto valdymo bei administravimo verslo per šių metų devynis mėnesius siekė 2,4 mln. eurų.

Spalio pradžioje pasibaigus bendrovių „INVL Asset Management“, „MP Pension Funds Baltic“ ir „INVL fondai“ susijungimui, rinkoje veikia turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“. 

Investicijos

Investicijos į susijusias įmones

„Invaldos INVL“ investicija į AB „INVL Technology“ (akcijų paketas sudaro 15,65 proc.) rugsėjo pabaigoje buvo verta 4,1 mln. eurų, o apskaitytas pelnas iš šios bendrovės akcijų vertės pokyčio siekė 1,0 mln. eurų.

Šių metų liepą baigusi platinti 10 mln. eurų akcijų emisiją, šiuo metu investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ siekia uždarojo tipo investicinės bendrovės statuso: rugsėjį bendrovė kreipėsi į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimo. Gavus šį statusą, bendrovės valdymas bus perduotas „INVL Asset Management“.

Šių metų rugsėjo pabaigoje AB „Invalda INVL“ investicija į bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (akcijų paketas sudaro 12,7 proc.) akcijas bei paskolas siekė 6,5 mln. eurų. Per devynis šių metų mėnesius iš šios investicijos gauta 175 tūkst. eurų palūkanų, tačiau dėl akcijų vertės pokyčio laikotarpio pabaigoje bendrai patirta 0,4 mln. eurų nuostolio.

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ spalio pradžioje įsigijo 6,5 tūkst. kvadratinių metrų komercinės paskirties patalpas sostinės komplekse „Vilniaus vartai“ (adresu Gynėjų g. 14). Po sandorio bendrovė valdo apie 58,2 tūkst. kvadratinių metrų nekilnojamojo turto ploto Vilniuje ir Rygoje.

Kitų metų pradžioje „INVL Baltic Real Estate“ planuoja išleisti 10,071 mln. eurų vertės viešai platinamą akcijų emisiją. Emisija bus skirta finansuoti patalpų „Vilniaus vartų“ komplekse įsigijimą ir subalansuoti skolinto bei nuosavo kapitalo santykį prieš tampant uždaro tipo investicine bendrove.

Lapkričio pabaigoje „Invalda INVL“ pateikė savanorišką oficialų pasiūlymą investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijoms supirkti. Jo metu akcijas gali parduoti akcininkai, nebalsavę už „INVL Baltic Real Estate“ uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimą.

Žemės ūkis

AB „Invaldos INVL“ investicijos į Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančią UAB „Litagra“ („Invaldai INVL“ priklauso 36,9 proc. akcijų paketas) trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 16,7 mln. eurų – 1,9 mln. eurų arba 12,5 proc. daugiau nei metų pradžioje. Šiais metais, siekiant supaprastinti šios grupės struktūrą ir dirbti efektyviau, jungiamos ūkininkus aptarnaujančios ir elevatorių verslo bendrovės. Tikimasi, kad tai leis sparčiau priimti sprendimus ir geriau tenkinti klientų poreikius.

Bankininkystės veikla

Rugsėjo mėnesį „Invalda INVL“ įsigijo naujai išleistų Šiaulių banko akcijų už 6,19 mln. eurų ir valdo 6,79 proc. Šiaulių banko kapitalo. Per devynis šių metų mėnesius iš „Invaldos INVL“ sandorio su Šiaulių banku, kurio metu pastarajam buvo perleistos banko „Finasta“ bei finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijos, bei Šiaulių banko akcijų vertės pokyčio užfiksuotas 1,7 mln. eurų pelnas.

Sandoris, kurio metu „Invalda INVL“ įsigijo naujai išleistų Šiaulių banko akcijų, užbaigtas Šiaulių bankui gavus Lietuvos banko leidimą didinti įstatinį kapitalą ir užregistravus įstatų pakeitimus Juridinių asmenų registre. Šiaulių banko akcijų emisija buvo išleista atsiskaityti už „Invaldos INVL“ Šiaulių bankui perleistas banko „Finasta“ bei finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijas.

Pastatų priežiūros sektorius

Šių metų devynių mėnesių pabaigoje „Invaldos INVL“ valdomos pastatų priežiūros grupės „Inservis“ įmonės buvo įvertintos 4,4 mln. eurų arba 34 proc. daugiau nei 2014 m. pabaigoje, per devynis mėnesius iš šių įmonių paskirta 237 tūkst. eurų dividendų, o pelnas iš vertės pokyčio siekė 1,1 mln. eurų. Šių metų rugsėjo pabaigoje „Inservis“ valdė įmones „Priemiestis“, „Jurita“, „Advima“, „Naujosios Vilnios turgavietė“. Lapkritį įmonių grupė pardavė pastarosios bendrovės akcijas, taip pat įmonė „Advima“ buvo sujungta su „Inservis“.

Kitos investicijos

Šių metų rugsėjo pabaigoje „Invalda INVL“ turėjo 0,5 mln. eurų investicijų į kitas biržoje kotiruojamas akcijas, taip pat 2,3 mln. eurų kitų investicijų ir paskolų. Visi „Invaldos INVL“ įsipareigojimai po trijų ketvirčių siekė 0,8 mln. eurų.

Pridedama (2015 m. 9 mėn. informacija): finansinės ataskaitos, tarpinis pranešimas, pagrindinių duomenų santrauka, atsakingų asmenų patvirtinimas.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas darius.sulnis@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą