INVL Logo

VERSLO FILOSOFIJA

Mūsų verslo modelio pagrindas – prioriteto teikimas lėšas grupės bendrovėms investuoti ir valdyti patikėjusių žmonių interesams, jų finansiniam saugumui bei ilgalaikei grąžai.

 

„Invalda INVL“ savo lėšas investuoja į INVL valdomus produktus kartu su grupės bendrovių klientais.

 

Tikime, kad savo veikla, investicijomis ir sukuriama verte, didiname gerovę visai visuomenei. Aplinkos, socialinių ir valdysenos (angl. environmental, social and governance (ESG)) veiksnių vertinimas ir gerinimas yra neatskiriama investicinio proceso dalis.

MŪSŲ GRUPĖS VERTYBĖS

Mums svarbus kiekvienas

Mums svarbus kiekvienas klientas, kolega, partneris, akcininkas. Tikime, kad tik atviras požiūris ir įsigilinimas į kiekvieno poreikius bei idėjas lemia sprendimų sėkmę ir kokybę.

Esame visada užsivedę

Kiekviena mūsų diena yra pripildyta noro padaryti geriau ir pasiekti daugiau. Pokyčiai ir iššūkiai mus pripildo energijos, jie skatina būti kūrybiškais, veikliais ir pranokti save.

Sprendimus priimame šaltu protu

Pasitikėjimo, kurį mums suteikia klientai, vertė yra milžiniška, todėl principingai laikomės nustatytų taisyklių, visada pasveriame rizikas, veikiame sąžiningai ir kruopščiai.