INVL Logo

Akcininkai gruodį tvirtins „INVL Baltic Real Estate“ ir „RE 1“ reorganizavimo sąlygas

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai tvirtins reorganizavimo sąlygas, pagal kurias prie bendrovės prijungiama dalį patalpų sostinės senamiestyje, Vilniaus g. 37, valdanti antrinė įmonė  „RE 1“. Neeilinis akcininkų susirinkimas rengiamas gruodžio 9 dieną, o bendrovių reorganizaciją planuojama baigti iki šių metų pabaigos.

Pagal reorganizavimo sąlygas prie „INVL Baltic Real Estate“ prijungiama „RE 1“ baigs veiklą be likvidavimo procedūros, o visos pastarosios įmonės teisės ir pareigos pereis investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovei. Kadangi „INVL Baltic Real Estate“ nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės akcijos, po reorganizavimo „RE 1“ akcijos nebus keičiamos  į „INVL Baltic Real Estate“ akcijas.

„Akcininkams patvirtinus reorganizavimo sąlygas bendrovių reorganizavimo procesą tikimės baigti dar iki šių metų pabaigos“, – sako „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

2022 metų birželį „INVL Baltic Real Estate“ įsigijo 100 proc. „RE 1“ akcijų, kuriai priklauso 257 kv. m. ploto negyvenamoji patalpa-kavinė, esanti sostinės Vilniaus g. 37, ir tapo vienintele šio pastato Vilniaus senamiestyje valdytoja. Bendras valdomų patalpų plotas Vilniaus g. 37 siekia 1 990 kv. m.

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai gruodžio 9 dieną taip pat balsuos, ar bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų auditą atlikti palikti tą pačią audito įmonę „PricewaterhouseCoopers“. Jie taip pat tikslins apmokėįjmo už audito paslaugas sąlygas už šiuos metus ir balsuos dėl atlyginimo auditoriui už paslaugas kitąmet.

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkams taipogi siūloma atšaukti dar 2020 metų balandžio 9 dieną akcininkų susirinkime priimtą sprendimą pakeisti bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją – vietoj SEB banko sudaryti sutartį su Šiaulių banku. Siūloma palikti galioti „INVL Baltic Real Estate“ dar 2016-ųjų lapkritį su SEB banku sudarytą depozitoriumo paslaugų sutartį dėl ekonomiškai naudingesnių jos sąlygų.

Vietoje iš bendrovės stebėtojo tarybos nario pareigų atsistatydinimo prašymą pateikusio  Audriaus Matikiūno siūloma išrinkti bendrovę valdančios „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo padalinio Teisės ir produktų komandos vadovą Mantą Gofmaną. Jei akcininkų susirinkimas pritars ir bus gautas Lietuvos banko leidimas, M. Gofmanas šias pareigas eis iki „INVL Baltic Real Estate“ dabartinės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos – 2025 metų eilinio visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo dienos.

Apie „INVL Baltic Real Estate“

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat 55 ha logistikos ir industrijos parką „Dommo Logistics and Industrial Park“ šalia greitkelio A8  ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2022 metų rugsėjo pabaigoje siekė nuo 91 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 28 tūkst. kv. m., vertė – 33,94 mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovę valdo Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė INVL. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.