INVL Logo

Gautas leidimas „INVL Asset Management“ suderintųjų fondų valdymą perduoti  AB Šiaulių bankas grupės įmonei

Lietuvos bankas 2023 rugpjūčio 29 d. suteikė leidimą UAB „INVL Asset Management“ valdomų pensijų ir mažmeniniams investuotojams skirtų investicinių fondų, įskaitant „INVL Baltijos fondą“ (ISIN LTIF00000096) ir „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“ (ISIN LTIF00000468) valdymą perduoti Šiaulių banko įsteigtai turto valdymo bendrovei UAB „SB Asset Management“ (juridinio asmens kodas: 306241274, registruotos buveinės adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius).

Kaip skelbta anksčiau, fondų valdymo perdavimą numatoma vykdyti įgyvendinant 2022 m. lapkričio 22 d. sudarytą „Invalda INVL“ valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su Šiaulių banko grupe sandorį. Planuojama, kad fondų valdymas naujajai įmonei bus perduotas 2023 m. gruodžio 1 d.

Kartu ketinama atitinkamai pakeisti ir fondų veiklos dokumentus (taisykles, prospektą ir kitus dokumentus), kuriuose fondų valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ bus pakeičiama į UAB „SB Asset Management“ (tuo pačiu pakeičiant ir visus valdymo įmonės kontaktinius duomenis ir rekvizitus). Šis fondų taisyklių ir kitų dokumentų pakeitimas laikomas esminiu. Fondų dokumentų pakeitimais įsigalios ne anksčiau kaip fondų valdymo perdavimo dieną. Jokių kitų fondų taisyklių ir kitų dokumentų pakeitimų dėl valdymo perdavimo atlikti nenumatoma ir visos kitos investavimo fonduose sąlygos išliks tokios pačios ir nesikeis. Jeigu tokie pakeitimai būtų daromi ateityje, apie juos investuotojai bus informuojami atskirai.

„Lietuvos banko leidimas perduoti turto valdymą – dar vienas svarbus šio sandorio etapas, kuris rodo, kad sandoris vyksta sklandžiai bei skaidriai. INVL ir Šiaulių banko komandos glaudžiai bendradarbiauja, kad dar šiemet, kaip planuota, galėtume užbaigti mažmeninių verslų susijungimo procesą ir tapti viena komanda su geriausia abiejų pusių patirtimi bei kompetencijomis“,– sako „INVL Asset Management“ direktorė Laura Križinauskienė.

Tikimasi, kad mažmeninių verslų sujungimas atneš daugiau vertės klientams, darbuotojams ir investuotojams. Esami INVL klientai ir toliau gaus profesionalius taupymo, investavimo, gyvybės draudimo sprendimus bei papildomai galės naudotis kitomis banko paslaugomis.

Dėl šių pasikeitimų fondų investuotojai neprivalo imtis jokių veiksmų, tačiau turi teisę išpirkti jų turimus atitinkamo fondo investicinius vienetus. Kaip ir iki šiol, išpirkimo mokestis nebus taikomas.