INVL Logo

„INVL Asset Management“ įsteigė naują fondą „INVL Private Equity Capital Fund II“

Pirmaujančios turto valdymo grupės Baltijos šalyse „Invalda INVL“ bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė naują informuotiems investuotojams skirtą uždaro tipo investicinį fondą „INVL Private Equity Capital Fund II“. 

„Naujasis fondas suteikia investuotojams išskirtinę galimybę investuoti į Baltijos šalių, Lenkijos ir kaimyninėse valstybėse veikiančias privačias įmones, kurios turi potencialą tapti regiono lyderėmis ir tokiu būdu uždirbti  investuotojams patrauklią  grąžą“, – sako fondą „INVL Private Equity Capital Fund II“ įsteigusios „INVL Asset Management“ vadovas Paulius Žurauskas.

„INVL Private Equity Capital Fund II“ iš informuotų investuotojų pritrauktas lėšas investuos į šių metų balandį įsteigtą naują informuotiesiems investuotojams skirtą privataus kapitalo fondą „INVL Private Equity Fund II“ ir bus šio fondo finansuojančiuoju fondu (angl. feeder fund). „INVL Private Equity Fund II“ sieks pritraukti mažiausiai 250 mln. eurų investicijų ir bus didžiausias Baltijos šalyse, o maksimalus fondo dydis sieks 400 mln. eurų.

„INVL Private Equity Fund II“ laikysis tos pačios 165 mln. eurų dydžio privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“, išauginusio tokius savo srities lyderius kaip „Eco Baltia“ ar „InMedica“, strategijos. Naujasis fondas orientuosis į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme, siekdamas reikšmingai padidinti kapitalo vertę ilguoju laikotarpiu. Privataus kapitalo fondas sieks suformuoti diversifikuotą 10-12 investicijų portfelį, suteikiant taikiniams vėlyvos plėtros kapitalo, taip pat vykdant įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas. Planuojama, kad į vieną portfelio investiciją bus investuojama nuo 15 mln. iki 35 mln. eurų, tačiau, esant reikšmingam vertės auginimo su papildomomis investicijomis potencialui, fondas vykdys ir mažesnes pirmines kapitalo investicijas.

Su „INVL Private Equity Capital Fund II“ veiklos pradžia prasideda ir jo investicinių vienetų platinimas.  Lietuvoje fondo vienetus platina FMĮ „Financial Advisors“, veikianti su prekės ženklu INVL Šeimos biuras. Vėliau fondo vienetus numatoma platinti Latvijos ir Estijos investuotojams. Minimali investavimo suma siekia 125 tūkst. eurų. Fondo veiklos trukmė susieta su „INVL Private Equity Fund II“ veiklos trukme ir yra 10 metų nuo „INVL Private Equity Fund II“ pirmojo platinimo etapo pabaigos su galimybe pratęsti dvejais vienerių metų trukmės laikotarpiais.

Naujas „INVL Asset Management“ uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Private Equity Capital Fund II“ veiklą pradeda Lietuvos bankui pritarus fondo taisyklėms.

Apie „INVL Asset Management“ 

„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.

Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami išimtinai informuotiesiems investuotojams kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neatitinkantiems informuotojo investuotojo kriterijų.