INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ akcininkai patvirtino auditorių ir apmokėjimo už paslaugas sąlygas

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkai pirmadienį neeiliniame visuotiniame susirinkime patvirtino didesnes išlaidas audito paslaugoms už 2022 metus apmokėti. Akcininkų sprendimu, bendrovės ir kitų metų finansinių ataskaitų auditą atliks audito įmonė „PricewaterhouseCoopers“.

„INVL Baltic Farmland“ 2022 metų metines finansines ataskaitas audituoja audito įmonė „PricewaterhouseCoopers“. Sąnaudos bendrovės auditui didėja išaugus audito darbų apimtis dėl reikalavimų biržoje kotiruojamoms bendrovėms rengti ir skelbti audituotas metines ataskaitas vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF). Akcininkų sprendimu, „PricewaterhouseCoopers“ už paslaugas gali būti sumokėtas papildomai ne didesnis kaip 6 tūkst. eurų atlyginimas (be PVM).

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės 2023-ųjų finansinių ataskaitų auditą atliksiančiai „PricewaterhouseCoopers“ bus paskutiniai metai, nes pagal dabartinį reguliavimą ta pati audito bendrovė gali audituoti vienos įmonės veiklą ne ilgiau kaip 10 metų. Už audito paslaugas, be išlaidų dėl ESEF, bus sumokėtas 12,2 tūkst. eurų atlyginimas, kuris būtų indeksuojamas vidutinės einamųjų metų balandžio mėnesio metinės infliacijos dydžiu.

Šiais metais „INVL Baltic Farmland“ planuoja gauti 718 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 646 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos pagal sudarytas nuomos sutartis ir darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, daugiau nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus gautinų sumų atidėjinių pokyčių bei nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq Vilnius“ biržos prekybos sąraše esančios „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.