INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ pirmąjį ketvirtį uždirbo 113 tūkst. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pirmąjį šių metų ketvirtį gavo 200 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 113 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno – atitinkamai 5,3 proc. daugiau ir 5 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų kovo pabaigoje buvo 18,4 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 5,70 euro. Palyginti su 2023 metų kovo pabaiga, per metus šio rodiklio vertė išaugo 16,8 proc.

„Šiuo metu stebima palanki situacija ūkininkų dirbamuose laukuose: pasėliai gerai peržiemojo, o pavasariniai orai neturėjo jiems reikšmingos neigiamos įtakos. Dėl to tikimasi palankaus 2024 metais grūdinių kultūrų derliaus, jei šalyje nebus orų anomalijų, kurios galėtų turėti neigiamą poveikį būsimam derliui.

Visgi manoma, kad grūdų kainos ir toliau išliks nestabilios tol, kol nebus išspręsti geopolitiniai bei prekybos politikos klausimai. Numatoma, kad orai ir būsimas derlius bus vieni iš lemiamų veiksnių, veikiančių grūdų rinkos kainas visoje Europoje“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.

Bendrovė pernai gavo 794 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų – 10 proc. daugiau nei 2022 metais ir uždirbo 2,643 mln. eurų audituoto grynojo pelno – 34 proc. daugiau nei 2022-aisiais. Už 2023 metus akcininkams bus išmokėta 388 tūkst. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro.

„INVL Baltic Farmland“ numatomos konsoliduotosios pajamos šiais metais sieks 835 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 420 tūkst. eurų. Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2024 metus turimų sklypų vertė nepakis ir nebus turto perkainavimo, taip pat neįvyks naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.