INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ išmokės dividendus akcininkams

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2023 metus išmokės 0,09 euro dividendus už vieną akciją. Toks sprendimas buvo priimtas bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 30 dieną.

„Šiemet akcininkams išmokamų dividendų suma prilygsta bendrovės dividendų politikoje patvirtintam dydžiui. Pagal šią politiką dividendams numatyta skirti ne mažiau kaip 0,09 euro dividendų už akciją“, – teigia „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

2023 metais „INVL Baltic Real Estate“ uždirbo 0,7 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno ir gavo 3,6 mln. eurų konsoliduotų pajamų. Bendrovės valdomo nekilnojamojo turto vertė 2023 metų pabaigoje sudarė 42,1 mln. eurų ir buvo 15 proc. didesnė nei prieš metus.

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkime taip pat pritarta dėl bendrovės savų akcijų supirkimo ir įmonės reorganizavimo sąlygų parengimo, siekiant prisijungti pernai įsigytų patalpų Vilniuje „Pramogų bankas“ savininkę.

Savoms akcijoms įsigyti būtų panaudota dalis šiam tikslui sukaupto rezervo. Didžiausia vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, o mažiausia kaina – 1,45 euro. Savoms akcijoms supirkti nustatytas 18 mėnesių terminas nuo akcininkų sprendimo priėmimo dienos. Vėliau, anuliuojant įsigytas savas akcijas, būtų mažinamas bendrovės įstatinis kapitalas, bet tik tuo atveju, jei savų akcijų įsigijimo vykdymo laikotarpiu būtų supirkta 100 tūkst. ar daugiau įmonės akcijų.

Po „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo bendrovei tiesiogiai priklausytų 2023 metų liepą įsigytas „Pramogų banko“ nekilnojamasis turtas sostinėje.

Apie „INVL Baltic Real Estate“

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Lietuvos sostinės senamiestyje,  Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje bei Pramogų banką, taip pat 55 ha logistikos ir industrijos parką „Dommo Logistics and Industrial Park“ šalia greitkelio A8 ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2023 metų pabaigoje siekė nuo 85 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto plotas – 32,1 tūkst. kv. m., turto vertė 2023 metų pabaigoje siekė 42,1 mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas didžiausią stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), kurią valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Apie „INVL Asset Management“

„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.

Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.

Svarbi informacija 

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto akcijas, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto įstatus, prospektą ir kitus dokumentus.