INVL Logo

„INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ iš investuotojų papildomai pritraukė 1,675 mln. JAV dolerių

„INVL Partner Global Infrastructure Fund I“, investuojantis į pasaulinio lygio ilgamečio valdytojo infrastruktūros objektų fondą, papildomai iš investuotojų pritraukė 1,675 mln. JAV dolerių. Į Baltijos šalyse pirmaujančios investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės INVL valdomą fondą investavo 9 investuotojai.

„Investicijos į infrastruktūros sektorių yra patraukli turto klasė investuotojams, siekiantiems apsaugoti lėšas nuo nuvertėjimo ir diversifikuoti investicijų riziką. Tai – taip pat galimybė investuoti į pasaulinį fondą, kurio didžioji dalis turto yra JAV ir Jungtinėje Karalystėje. Esant neramioms rinkoms, infrastruktūros objektai išlieka atsparia ir ilgalaike turto klase, nes objektai perkami ilgam investavimo laikotarpiui ir generuoja nuolatinį pinigų srautą investuotojams“, – sako INVL grupės privataus kapitalo vadovas Vytautas Plunksnis.

Šiuo metu „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ iš investuotojų jau yra pritraukęs 42,345 mln. JAV dolerių, iš kurių 39,39 mln. JAV dolerių jau yra netiesiogiai investuoti į įvairius pasaulio infrastruktūros objektus. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėse narėse investuojančiam fondui lėšas iš viso yra patikėję 112 investuotojai.

Fondo investicinius vienetus platina INVL Šeimos biuras ir tą daro periodiškai. Minimali investavimo į „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ suma siekia 145 tūkst. JAV dolerių. Bendra fondo veiklos trukmė – 50 metų, tačiau investuotojams numatomos ankstesnio investicijos realizavimo galimybės.

„INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ finansuojamojo fondo investavimo į infrastruktūros objektus strategija paremta itin ilgo laikotarpio investavimu ir aukštos kokybės, esminiais (angl. core) infrastruktūros objektais EBPO valstybėse narėse. Didžiąją dalį finansuojamojo fondo portfelio sudaro tokie objektai, kaip mokami keliai, produktotiekiai, oro ir vandens uostai, produktų terminalai, duomenų centrai.

Investicijų į infrastruktūrą patrauklumą didina ir stabili reguliacinė aplinka, investicinis skolinimosi reitingas ir lyderystė tvarumo (ESG) srityje – visa tai leidžia siekti grąžos investuotojams. Nuo 2008 metų valdytojas yra atsakingo investavimo principų narys (angl. Signatory of Principles for Responsible Investment), o iki 2050 metų tikisi pasiekti nulinę anglies dioksido emisiją (angl. Net Zero).

Apie INVL grupę

INVL – tai Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė, kurios įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 1,75 mlrd. eurų vertės turto. Jau daugiau kaip 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.