INVL Logo

„INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ papildomai pritraukė 8 mln. JAV dolerių

Pirmaujančios turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ įsteigtas „INVL Partner Global Infrastructure Fund I, investuosiantis į pasaulinio lygio valdytojo, veikiančio jau 26 metus, infrastruktūros objektų fondą papildomai pritraukė 7,965 mln. JAV dolerių. Antrojo investicinių vienetų platinimo metu į fondą investavo 25 investuotojai.

Iš viso fondas jau pritraukė 37,495 mln. JAV dolerių, o jam įdarbinti pinigus patikėjo 89 investuotojai. Fondo vienetus platina INVL Šeimos biuras.

„Nerimas kapitalo rinkose neslūgsta tiek dėl karo Ukrainoje, tiek dėl lėtėjančio ekonomikos augimo ir toliau besipučiančios infliacijos. Tokioje aplinkoje investuotojai ieško naujų galimybių, kaip diversifikuoti lėšas ir apsaugoti jas nuo nuvertėjimo. Platinimo rezultatai rodo, kad Baltijos šalių investuotojai sėkmingai naudojasi alternatyvia idėja investuoti į pasaulinio lygio fondus, į kuriuos dėl aukštų finansinių reikalavimų įprastai patekti jiems būtų sudėtinga“, – sako „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo padalinio vadovas Vytautas Plunksnis.

„INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ investicinius vienetus platina periodiškai.

Pasaulinio lygio infrastruktūra yra patraukli turto klasė, kuriai būdinga apsauga nuo infliacijos. Tiek geografiškai, tiek sandorių dydžiu diversifikuotas portfelis, nuspėjami pajamų srautai, stabili reguliacinė aplinka, investicinis skolinimosi reitingas ir lyderystė tvarumo (ESG) srityje – visa tai leidžia siekti reikšmingos grąžos investuotojams.

Investavimo į infrastruktūros objektus strategija paremta labai ilgo laikotarpio investavimu ir aukštos kokybės, esminiais (angl. core) infrastruktūros objektais Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėse narėse. Didžiąją dalį portfelio sudaro tokie objektai, kaip mokami keliai, produktotiekiai, oro ir vandens uostai, produktų terminalai.

Investuojant didelis dėmesys skiriamas ESG. Nuo 2008 m. valdytojas yra atsakingo investavimo principų narys (angl. Signatory of Principles for Responsible Investment), o iki 2050 m. tikisi pasiekti nulinę anglies dioksido emisiją (angl. Net Zero).

Minimali investavimo į „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ suma siekia 145 tūkst. JAV dolerių. Bendra fondo veiklos trukmė – 50 metų, tačiau investuotojams numatomos ankstesnio investicijos realizavimo galimybės.

Apie „INVL Asset Management“

Pirmaujanti turto valdymo bendrovė Lietuvoje „INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei. Šios grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 260 tūkst. klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti 1,6 mlrd. eurų vertės turto. Nuo 1991 metų veikianti „Invalda INVL“ sukaupė 30 metų svarią patirtį valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.