INVL Logo

„INVL Renewable Energy Fund I“ iš investuotojų pritraukė dar 5 mln. eurų

„INVL Asset Management“ valdomas į atsinaujinančios energetikos projektus investuojantis fondas „INVL Renewable Energy Fund I“ iš investuotojų papildomai pritraukė 5 mln. eurų ir pasiekė 57,9 mln. eurų dydį.

„Vertiname investuotojų pasitikėjimą investicijomis į atsinaujinančios energetikos plėtrą. Fondo investicinių vienetų platinimo metu pritrauktos investuotojų lėšos bus naudojamos saulės parkų statyboms Rumunijos ir Lenkijos rinkose“, – sako „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.

Šiuo metu „INVL Renewable Energy Fund I“ koncentruojasi į Rumunijos ir Lenkijos rinkas, kuriose fondo valdytojai mato didelį augimo potencialą. Šiose rinkose dėl elektros energijos gamybos balanso specifikos yra reikalingi nauji elektros gamybos pajėgumai, valstybės palaiko atsinaujinančios energetikos plėtrą.

Bendras „INVL Renewable Energy Fund I“ vystomų projektų portfelis yra daugiau kaip 470 megavatų (MW) galios. Rumunijoje investuojama į 8-ių saulės parkų, kurių statyba turėtų būti užbaigta iki 2025-ųjų pabaigos, projektus. Bendros numatomos investicijos į fondo atsinaujinančios energetikos projektus Rumunijoje – daugiau kaip 330 mln. eurų. Pastačius saulės parkų projektus Lenkijoje, jėgaines numatoma pasiūlyti įsigyti galutiniams vartotojams, siekiantiems patenkinti savo elektros energijos poreikius.

Atsinaujinanti energetika yra patraukli turto klasė aplinkos apsaugos, ekonominiu ir energetinės nepriklausomybės atžvilgiu. Investicijos į fondą suteikia investuotojams galimybę diversifikuoti lėšas geografiškai ir prisidėti prie poveikio klimato kaitos mažinimui.

Minimali investavimo į „INVL Renewable Energy Fund I“ suma – 125 tūkst. eurų. Bendra fondo veiklos trukmė – iki 7 metų (iki 2028 metų rugpjūčio mėn.), o investavimo periodas – iki 4 metų (iki 2025 metų rugpjūčio mėn.). Esant poreikiui, fondo veikla gali būti pratęsta dar dvejiems metams.

Svarbi informacija 

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes jis nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles, prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime minimo kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami išimtinai informuotiesiems investuotojams kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami ir perleidžiami jokiems kitiems klientams. 

Apie „INVL Renewable Energy Fund I“

2021 m. liepos 20 d. turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse. 

„INVL Asset Management“ priklauso Baltijos šalyse pirmaujančiai investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupei INVL.

Apie INVL

INVL – tai Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė, kurios įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turto. Jau daugiau kaip 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.