INVL Logo

„INVL Technology“ akcininkai tvirtins akcijų opcionų sąlygas

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai birželio 6 dieną tvirtins akcijų opcionų sąlygas valdomų įmonių darbuotojams.

„INVL Technology“ neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui teikiamuose siūlymuose numatoma, kad 2023 metais su bendrovės dukterinių įmonių darbuotojais būtų sudarytos opcionų sutartys, kurių pagrindu iki 2026-ųjų birželio 30 d. opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę neatlygintinai įsigyti iki 27 500 „INVL Technology“ akcijų.

Kadangi dukterinių įmonių darbuotojams teisė įsigyti „INVL Technology“ akcijų suteikiama neatlygintinai (darbuotojai už įsigyjamas akcijas nemoka), siūloma patvirtinti, kad dukterinių bendrovių darbuotojams įgijus nuosavybės teisę į  „INVL Technology“ akcijas, valdomos bendrovės kompensuoja „INVL Technology“ šių akcijų įsigijimo savikainą.

„INVL Technology“ valdo kibernetinės saugos bendrovę „NRD Cyber Security“, programavimo ir IT infrastruktūros įmonių grupę „Novian“, o verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje – „NRD Companies“ įmones.

„INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L). Ją valdo investicijų valdymo bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026 metų liepos 14 dienos ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą.