INVL Logo

„INVL Technology“ pirmąjį ketvirtį uždirbo 0,28 mln. eurų grynojo pelno

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė šių metų kovo pabaigoje buvo 43,81 mln. eurų, o jų vertė akcijai – 3,6281 euro. Šie rodikliai nuo metų pradžios išaugo 0,64 proc.

„INVL Technology“ 2024 metų pirmąjį ketvirtį uždirbo 0,28 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, kai pernai tuo pačiu metu patyrė 0,37 mln. eurų nuostolį.

„Šiais metais „INVL Technology“ pradeda valdomų bendrovių pardavimą. „NRD Cyber Security“, „Novian“ ir „NRD Companies“ dirba talentingi žmonės kibernetinės saugos, dirbtinio intelekto, superkompiuterių ir informacinių sistemų kūrimo bei diegimo srityse. Įmonės aptarnauja svarbius tarptautinius klientus, savo nišose bendrovės yra lyderės, sukūrusios išskirtinių technologijų ir know how. Visame pasaulyje vyksta talentingų ir sėkmingų bendrovių paieška, todėl „INVL Technology“ laukia susidomėjimo iš tarptautinių ir regioninių investuotojų.

Geri bendrovių rezultatai, paaugęs pelningumas ir pozityvios perspektyvos leidžia tikėtis gerų rezultatų“, – sako „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

„INVL Technology“ valdomų bendrovių rezultatai

„INVL Technology“ valdomų bendrovių agreguotos pajamos šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė 14,06 mln. eurų ir, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 3 proc. Bendrasis pelnas lyginamuoju laikotarpiu didėjo 23,4 proc. iki 4,24 mln. eurų, o agreguota EBITDA išaugo 3,6 karto iki 1,09 mln. eurų.

Šių metų sausio-kovo mėn. „INVL Technology“ valdomų bendrovių pajamos Lietuvoje pasiekė 9,6 mln. eurų ir, palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, išaugo 8,4 proc., o pajamos užsienyje sumažėjo 7,1 proc. iki 4,46 mln. eurų.

„INVL Technology“ valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech bendrovę „NRD Companies“ ir Baltijos šalių IT bendrovę „Novian“.

„NRD Cyber Security“, kuriai taip pat priklauso įmonė „NRD Bangladesh“, konsoliduotos pajamos 2024 metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 54,5 proc. iki 1,54 mln. eurų. Bendrasis pelnas lyginamuoju laikotarpiu išaugo 14,9 proc. iki 0,87 mln. eurų, o EBITDA – 71,5 proc. iki 0,26 mln. eurų.

„NRD Companies“ konsoliduotos pajamos šių metų sausį-kovą siekė 2,59 mln. eurų – 10,2 proc. daugiau nei pirmąjį ketvirtį 2023 metais, uždirbta 1,24 mln. eurų konsoliduoto bendrojo pelno (2023 metų sausį-kovą gauta 0,94 mln. eurų pelno), o grupės EBITDA išaugo 15,2 proc. iki 0,28 mln. eurų. Norvegijos bendrovei „NRD Companies“ priklauso antrinės bendrovės Norvegijos „Norway Registers Development“ su filialu Lietuvoje, Lietuvos „NRD Systems“, „Etronika“.

„Novian“ 2024 metų pirmąjį ketvirtį gavo 8,86 mln. eurų agreguotų pajamų – 7,6 proc. mažiau nei tuo pačiu 2023 metų laikotarpiu, tačiau uždirbo daugiau bendrojo  pelno – jis siekė 1,84 mln. eurų ir  buvo 26,6 proc. didesnis  nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (1,45 mln. eurų). „Novian“ grupės EBITDA pirmąjį šių metų ketvirtį  išaugo iki 0,53 mln. eurų, kai tą patį laikotarpį pernai buvo patirta 0,09 mln. nuostolių. Grupę sudaro „Novian“ Lietuvoje su technologijų verslo krypties įmonėmis „Novian Technologies“, „Zissor“ Norvegijoje, „Novian Eesti“ Estijoje, „Andmevara“ Moldovoje ir „Norway Registers Development Rwanda“ Ruandoje bei programavimo krypties įmonėmis „Novian Systems“, „Novian Pro“ Lietuvoje.

Šių metų kovo viduryje „INVL Technology“ pranešė apie pasirašytą susitarimą su investicijų patarėjo „Corum group“, bendrovės Liuksemburge „Corum Group International“ filialu Ciuriche dėl tarpininkavimo parduodant „INVL Technology“ valdomų bendrovių portfelį.

„INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė ir jos investicijos turi būti realizuotos vėliausiai iki 2026 metų liepos vidurio, o lėšos išmokėtos akcininkams.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto akcijas, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto įstatus, prospektą ir kitus dokumentus.