INVL Logo

„INVL Technology“ supirks dalį savų akcijų

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ siekia supirkti savų akcijų ir tam panaudos sukauptą rezervą. Pirmąkart Lietuvos kapitalo rinkoje bendrovės savos akcijos bus superkamos pasitelkiant olandiško aukciono principus.

Savų akcijų supirkimas prasideda gegužės 6 dieną ir baigiasi gegužės 20-ąją. Maksimalus įsigyjamų bendrovės akcijų skaičius – 200 000 vienetų (arba 1,6 proc. akcinio kapitalo), maksimali įsigijimo kaina – 2,50 euro už akciją. Prieš pranešimą apie akcijų supirkimą „INVL Technology” akcijų kaina biržoje siekė 2,28 euro.

„Dalies savų akcijų įsigijimo tikslas – įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su akcijų pasirinkimo programomis ar kitu akcijų skyrimu bendrovės dukterinių bendrovių darbuotojams ir (arba) sumažinti įmonės įstatinį kapitalą, anuliuojant nuosavas įsigytas akcijas. Akcijų įsigijimo kaina biržoje bus nustatoma olandiško aukciono principu, t. y., visos akcijos bus nupirktos biržos algoritmo nustatyta mažiausia kaina“, – sako „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

Pasak jo, anksčiau įmonės Lietuvoje savo akcijas paprastai supirkdavo fiksuota kaina, tačiau šį kartą priimtas sprendimas pasinaudoti „Nasdaq“ siūlomu olandiško aukciono funkcionalumu, pagal kurį galutinę supirkimo kainą nustatys rinka.

„Jeigu aukcione bus pasiūlyta mažiau akcijų nei superkama, sandoriai įvyks maksimalia kaina. Jeigu bus pasiūlyta daugiau akcijų, tuomet pavedimai bus vykdomi mažiausia kaina, kuria galima supirkti visą reikalingą kiekį”, – teigia „Nasdaq Baltic“ sandorių paslaugų vadovas Vaidotas Užpalis.

Savoms akcijoms įsigyti numatyta skirti 0,5 mln. eurų ir tam panaudoti dalį šiam tikslui dar 2015 metais suformuoto 9,8 mln. eurų rezervo.

Įmonės akcijų įsigijimo tvarką akcininkai patvirtino šių metų balandžio 30 dieną vykusiame akcininkų susirinkime. Bendrovei suteikta teisė įsigyti savų akcijų iki 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo, joms įsigyti nustatytas 18 mėn. terminas nuo akcininkų susirinkimo sprendimo dienos. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta „INVL Technology“ grynųjų aktyvų, o minimali – 0,29 euro. Kadangi įsigytos akcijos nebus parduodamos, akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nenustatytos.

„INVL Technology“ valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech bendrovę „NRD Companies“ ir Baltijos šalių IT bendrovę „Novian“.

Šių metų kovo viduryje bendrovė pranešė apie pasirašytą susitarimą su investicijų patarėjo „Corum group“, bendrovės Liuksemburge „Corum Group International“ filialu Ciuriche dėl tarpininkavimo parduodant „INVL Technology“ valdomų bendrovių portfelį.

„INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė ir jos investicijos turi būti realizuotos vėliausiai iki 2026 metų liepos vidurio, o lėšos išmokėtos akcininkams.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto akcijas, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto įstatus, prospektą ir kitus dokumentus.