INVL Logo

„Moldova-Agroindbank“ paskelbė 2022 metų pirmojo ketvirčio rezultatus

Didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (maib), kurio akcininke yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse „Invalda INVL“, pajamos 2022 metų pirmąjį ketvirtį siekė 623 mln. Moldovos lėjų (MDL, arba 30,5 mln. eurų) ir, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 44 proc.

Maib grynosios palūkanų pajamos didėjo 55 proc., palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, ir sudarė 424 mln. MDL (20,8 mln. eurų). Grynosios komisinių pajamos lyginamuoju laikotarpiu mažėjo 9 proc., iki 71 mln. MDL (3,5 mln. eurų).

Banko paskolų portfelis pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 20,57 mlrd. MDL (1 mlrd. eurų) ir buvo 31 proc. didesnis lyginant su atitinkamu 2021 metų laikotarpiu. Verslo paskolos lyginamuoju laikotarpiu didėjo 23 proc., o paskolos gyventojams augo sparčiau – 49 proc.

Maib indėlių suma per metus išaugo 22 proc., iki 29,7 mlrd. MDL (1,454 mlrd. eurų), kai Moldovos bankų sistemoje buvo fiksuotas 11 proc. augimas.

Per 2022 metų sausį-kovą maib uždirbo 261 mln. MDL (12,8 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno – 76 proc. daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį, kai buvo gauta 148 mln. MDL pelno (7 mln. eurų). Reikšmingą įtaką šių metų grynajam pelnui turėjo vienkartinis sandoris dėl nurašytos paskolos pardavimo už 11,5 mln. eurų. Neigiamai rezultatus veikė dėl karo Ukrainoje suformuoti papildomi atidėjiniai.

„Karas Ukrainoje kelia įtampą visame regione, tačiau padėtis Moldovos bankinėje sistemoje išlieka stabili. Maib yra gerai kapitalizuotas bankas, vykdo įprastinę veiklą ir tenkina visus kapitalo, likvidumo ir kitus reikalavimus. Banko veiklos rezultatai yra geri ir tai yra nuoseklaus visos komandos darbo ir orientacijos į klientus pasekmė“, – komentuoja maib stebėtojų tarybos pirmininkas Vytautas Plunksnis, turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo padalinio vadovas.

Maib kapitalo pakankamumo rodiklis šių metų kovo mėn. pabaigoje siekė 20,1 proc., likvidumo rodiklis – 143 proc.
Siekiant diversifikuoti finansavimo bazę, skirtą vietos verslui palaikyti, 2022 metų gegužę maib pasirašė 50 mln. eurų vertės finansavimo paketą su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB). Pirmąją paskolos dalį sudaro 35 mln. eurų pagal ERPB atsparumo ir pragyvenimo šaltinių programą, kuria įsipareigota remti šalis ir įmones, tiesiogiai ar netiesiogiai nukentėjusias nuo karo Ukrainoje.

Antrąja 15 mln. eurų paskola pratęsiamas maib dalyvavimas EU4Business-ERPB kredito linijoje, skirtoje mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) finansuoti.

Pernai didžiausias Moldovos komercinis bankas uždirbo 721 mln. MDL (35,9 mln. eurų) audituoto grynojo pelno.

Šių metų birželio 16 dieną vykusiame maib visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta klausimą dėl dividendų mokėjimo atidėti antrajam pusmečiui. Prasidėjus karui Ukrainoje, 2022 m. kovo mėn., NBM išplatino rekomendaciją komerciniams bankams susilaikyti nuo dividendų mokėjimo šiais metais.

Akcininkų susirinkime taip pat buvo pritarta iki 5 proc. savų akcijų įsigijimui – jomis planuojama skatinti banko darbuotojus pagal 2021 metų pabaigoje patvirtintą ilgalaikę motyvacinę programą.

Apie maib

Maib yra didžiausias Moldovos bankas, kuriam 2021 m. gruodžio 31 d. teko 31,4 % šalies bankų turto ir 34,9 % paskolų. Bankas suteikė 26 % visų Moldovos gyventojams išduotų būsto paskolų, aptarnauja daugiau kaip 35 % Moldovos gyventojų ir yra vienas didžiausių šalies darbdavių. Bankas pasižymi aukštu kapitalizacijos lygiu – 2021 m. gruodžio 31 d. pirmojo lygio kapitalo pakankamumo (angl. Tier 1 Capital ratio) rodiklis buvo 21,1 %. Maib yra pripažintas dėl klientų aptarnavimo kokybės ir produktų naujovių. Nuo 2018 m. didžiausias maib akcininkas yra investuotojų konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Baltijos šalyse pirmaujanti turto valdymo grupė „Invalda INVL“ ir į besivystančią Europą orientuota privataus kapitalo fondų valdytoja „Horizon Capital“.