INVL Logo

„Mundus“ privačios skolos fondas keičia pavadinimą į „INVL Bridge Finance“

Pirmaujančios Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės INVL privačiosios skolos fondas „Mundus Bridge Finance“ keičia pavadinimą į „INVL Bridge Finance“. Naujas pavadinimas atspindi bendrovės akcininkų struktūros pokyčius ir priklausymą INVL grupei.

„Naujo fondo pavadinimo dėka būsime labiau atpažįstami rinkoje kaip INVL grupės dalis. Mūsų strateginiai fondo tikslai išlieka – panaudoti sukauptą ilgametę patirtį stiprinant pozicijas alternatyvių investicijų rinkoje bei sėkmingai kurti kuo didesnę vertę investuotojams ir portfelio bendrovėms. Įmonės vis dažniau renkasi privačią skolą, nes ji suteikia pranašumą svarstant dėl kitų finansavimo būdų, pvz., prieigą prie kapitalo, kai tradiciniai šaltiniai yra riboti, ir galimybę greitai bei lanksčiai pritaikyti skolos sąlygas pagal savo konkrečius poreikius“, – sako turto valdymo bendrovės „Mundus“, valdančios privačios skolos fondą „INVL Bridge Finance“, vadovė Viktorija Vaitkevičienė.

Privačios skolos fondo pavadinimo keitimas į „INVL Bridge Finance“ fondo klientams ir partneriams jokios įtakos neturės.

INVL grupei priklausanti bendrovė „INVL Asset Management” tapo vienintele privačios skolos fondą valdančios „Mundus“ akcininke šių metų vasario mėnesį, išpirkusi 49 proc. akcijų iš buvusių įmonės partnerių.

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Bridge Finance“ siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius ir teikdamas laikinąjį finansavimą (angl. bridge financing) įvairaus pobūdžio projektams.

„INVL Bridge Finance“ nuo veiklos pradžios 2015 metais jau atliko 24 sandorius. Privačios skolos fondas yra suteikęs finansavimą atsinaujinančios energetikos projektams, kaip saulės elektrinių Rumunijoje ar vėjo jėgainių parkų Lietuvoje vystymui. Fondas taip pat finansavo automobilių parko, lizingo ir vartojimo paskolų bendrovių plėtrą, miško bei žemės ūkio paskirties sklypų įsigijimą ir verslo plėtrą užsienio šalyse bei kitus projektus.

2023 metų spalio pabaigoje „INVL Bridge Finance“ valdomas turtas siekė 29,84 mln. eurų.

Apie INVL 

INVL – tai Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė, kurios įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turto. Jau daugiau kaip 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.

Svarbi informacija 

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami išimtinai informuotiesiems investuotojams kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neatitinkantiems informuotojo investuotojo kriterijų.