INVL Logo

2017 metų 3 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekia 2,31 mln. eurų, 2016 metų 3 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis nuostolis siekė 0,18 mln. eurų.

Bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 3 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 54,99 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais – 52,68 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 55 mln. eurų arba po 4,75 euro akcijai. Nuo metų pradžios iki kovo pabaigos akcijai tenkanti grupės nuosavų grynųjų aktyvų vertė išaugo 4,4 proc. „Invalda INVL“ per pirmąjį ketvirtį uždirbo 2,3 mln. eurų (tuo pačiu laikotarpiu pernai patirta 182 tūkst. eurų nuostolių).

„Pasiektus rezultatus lėmė išaugusi investicijų į Šiaulių banką bei „Litagrą“ vertė“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Gegužę akcijų supirkimą vykdžiusi „Invalda INVL“ įsigijo 0,19 proc. savo akcijų, už kurias sumokėjo 105 tūkst. eurų. Be to, bendrovė su savo ir įmonių, kuriose „Invalda INVL“ valdo daugiau kaip pusę akcijų, darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 80 571 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų.

Turto valdymas
„Invaldos INVL“ grupės valdomas turtas 2017 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 521,8 mln. eurų ir nuo metų pradžios išaugo 2,6 proc., klientų skaičius – nuo 178,4 iki 180,5 tūkstančių.

„Valdydami mums patikėtą turtą, per šių metų pirmąjį ketvirtį klientams uždirbome 14,6 mln. eurų. Be to, metus pradėjome pristatydami naują produktą – informuotiesiems investuotojams skirtą fondą, suteikiantį galimybę investuoti į miškus ir išplėsti portfelį turto klase, kurią iki tol buvo sunku pasiekti. Gegužę pasibaigęs sėkmingas pirmasis fondo platinimo etapas rodo, kad šalies investuotojams ši turto klasė yra tikrai aktuali“, – sakė D. Šulnis.

Pirmojo ketvirčio pajamos iš turto valdymo verslo siekė 1,5 mln. eurų, o grynasis nuostolis buvo 71 tūkst. eurų. „Invaldos INVL“ investicijos į turto valdymo verslą laikotarpio pabaigoje sudarė 7,4 mln. eurų.

Investicijos į valdomas bendroves

„INVL Baltic Real Estate“
Šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje „Invaldos INVL“ valdomų investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 32,09 proc. akcijų vertė buvo 8,4 mln. eurų, o uždarbis iš jų nuo metų pradžios siekė 0,2 mln. eurų. Ši bendrovė toliau aktyviai dirbo su valdomais objektais, o ypač su naujausiu įsigijimu – „Vilniaus vartų“ kompleksu.

„INVL Technology“
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo vertė per šių metų pirmąjį ketvirtį sumažėjo 2,4 proc. iki 19,26 mln. eurų. „Invalda INVL“ valdo 13,9 proc. „INVL Technology“ akcijų, kurios šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje buvo vertos 2,7 mln. eurų. Šiuo metu investiciniame cikle esanti „INVL Technology“ orientuojasi į teisingo kompanijų portfelio bei vystymosi strategijos suformavimą.

Kitos investicijos

„Litagra“
„Invaldos INVL“ grupei priklausančio žemės ūkio versle veikiančios bendrovės „Litagra“ 36,9 proc. akcijų paketo vertė šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 16,2 mln. eurų ir nuo metų pradžios išaugo 5,4 proc.

„Litagros“ akcininkai šių metų vasarį pasirašė sutartį dėl prekybos verslo ir elevatorių tinklo Lietuvoje bei Latvijoje perleidimo koncernui „Achemos grupė“. „Litagros“ grupė, nusprendusi nuo šiol koncentruotis į gamybos verslus, toliau valdys pirminį žemės ūkio gamybos verslą – bendroves Lietuvoje, dirbančias daugiau kaip 9 tūkst. hektarų žemės, bei pašarų gamybos bendrovę „Joniškio grūdai“. Sandorį su „Achemos grupe“ ketinama užbaigti gavus Konkurencijos tarybos leidimą bei atlikus kitus sutartyje numatytus veiksmus.

Šiaulių bankas
„Invaldos INVL“ valdomų 6,79 proc. NASDAQ Vilnius biržoje kotiruojamo Šiaulių banko akcijų vertė per šių metų pirmąjį ketvirtį išaugo 15,6 proc. ir pasiekė 13,3 mln. eurų.

 „Geri Šiaulių banko rezultatai lėmė, kad banko akcijas pastebėjo užsienio bei Lietuvos investuotojai. Manome, kad šio banko akcijos vis dar išlieka nuvertintos, tačiau atotrūkis tarp rinkos kainos ir tikrosios vertės yra pastebimai sumažėjęs“, – sakė D. Šulnis.

Pastatų priežiūros sektorius
„Invalda INVL“ valdomų 100 proc. pastatų priežiūros sektoriuje veikiančių bendrovių „Inservis“, „Priemiestis“ bei „Jurita“ akcijų vertė 2017 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje buvo 5 mln. eurų ir nuo metų pradžios išaugo 1,9 proc. „Pastatų priežiūros segmente ieškome tolimesnio augimo galimybių“, – sakė D. Šulnis.

Kitos investicijos
Kitų investicijų vertė per 2017 metų pirmąjį ketvirtį išaugo nuo 2,4 iki 2,5 mln. eurų.

Balansas
„Invaldos INVL“ grynųjų aktyvų vertė 2017 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 55 mln. eurų arba 4,4 proc. daugiau nei metų pradžioje. 


2017 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka