INVL Logo

AB „Invalda INVL“ 2016 m. audituota metinė informacija

Skelbiame AB „Invalda INVL“ 2016 m. audituotą metinę informaciją ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

Priedai:
Invalda INVL metinė audituota informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Pagrindiniai „Invaldos INVL“ 2016 m. duomenys