INVL Logo

AB „Invalda INVL“ dividendų už 2023 m. mokėjimo tvarka

2024 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2024 m. gegužės 15 d., buvo AB „Invalda INVL“ akcininkais.

Nuo 2024 m. gegužės 30 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:

– akcininkams, kurių „Invaldos INVL“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;

– akcininkams, kurių „Invaldos INVL“ akcijų apskaita pagal bendrovės įgaliojimą yra tvarkoma AB Šiaulių bankas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą Lietuvos komerciniame banke (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinyje arba tinkamai užpildytus ir pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu gali siųsti el.pašto adresu [email protected]. Prašymo formą galima rasti čia).

 

Dividendų už 2023 m. apmokestinimo tvarka:
– Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
– Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Vyr. finansininkas Raimondas Rajeckas
El. paštas [email protected]