INVL Logo

AB „Invalda INVL“ valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba (įmonės kodas 121304349, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) atsižvelgiant į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas ir nepanaudotas 9 888  tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis 2024 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką. Akcijų supirkimą nusprendžiama pradėti pasibaigus draudžiamam prekybos laikotarpiui ir paskelbus tarpinius 2024 m. 6 mėnesių bendrovės rezultatus.

 

Įsigijimo sąlygos:

Akcijų įsigijimo pradžia – 2024 m. rugsėjo 2 d.

Akcijų įsigijimo pabaiga – 2024 m. rugsėjo 6 d.

Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis – 67 430 vnt.

Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 1 mln. EUR( vienas milijonas eurų)

Maksimali akcijų įsigijimo kaina – 14,83 euro už vieną akciją (konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė 2023 m. gruodžio 31 d.).

Akcijų įsigijimo kaina nustatoma olandiško aukciono principu, t. y. sandoriai bus vykdomi vieninga kaina.

 

Papildoma informacija:

Pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse „Invalda INVL“ sieks supirkti savų akcijų ir tam panaudos 1 mln. eurų iš turimo sukaupto rezervo. Maksimali akcijų įsigijimo kaina – 14,83 euro už akciją, tačiau supirkimas vyks olandiško aukciono principu, todėl, esant didesnei pasiūlai, kaina galės būti ir mažesnė.

„Invalda INVL“ valdybos sprendimu, savų akcijų supirkimas vyks 2024 metų rugsėjo 2-6 dienomis, paskelbus bendrovės tarpinius šių metų pirmojo pusmečio  rezultatus. Maksimalus įsigyjamų „Invalda INVL“ akcijų kiekis – 67 430 vienetų (arba 0,55 proc. akcinio kapitalo), maksimali įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė 2023 metų pabaigoje. Akcijų pasiūlai viršijus nustatytą kiekį, bus nupirktos mažiausia kaina pasiūlytos 67 430 akcijos olandiško aukciono principu visiems pardavėjams sumokant vienodą biržos algoritmo nustatytą kainą.

Prieš pranešimą apie akcijų supirkimą „Invalda INVL“ akcijų kaina biržoje siekė 14 eurų.

„Savų akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą, anuliuojant bendrovės įsigytas akcijas ir įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su darbuotojų opcionais. Tai pat tai yra papildoma galimybė investuotojams, norintiems realizuoti visas ar dalį savo akcijų“, – sako „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.

„Invalda INVL“ akcininkai sprendimą dėl savų akcijų supirkimo priėmė šių metų balandžio 30 dieną vykusiame susirinkime. Šiuo metu bendrovė turi sukaupusi 9,888 mln. eurų rezervą savoms akcijos įsigyti.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas
Darius Šulnis
El. paštas [email protected]