INVL Logo

AB „Invalda“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. lapkričio 30 d.  įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime nuspręsta:
1. Atšaukti audito įmonę UAB „Ernst & Young Baltic“ 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.
2. Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės auditoriumi 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.
Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui apmokėti skirti 124 000 Lt (35 913 EUR), neįskaitant Lietuvoje taikomo PVM, kai oficialus Lietuvos banko nustatytas lito ir euro keitimo kursas yra atitinkamai 3,4528:1.
3. Atskirų įstatų punktų nekeisti, o tvirtinti naują AB „Invalda“ įstatų redakciją, kurią pavedama pasirašyti bendrovės prezidentui Dariui Šulniui (pridedama)
4. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių pakeitimui (pridedama)