INVL Logo

Audituoti AB „Invalda INVL“ 2017 m. grupės rezultatai

AB „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje sudarė 63,996 mln. eurų arba 21,5 proc. daugiau nei 2016 metų pabaigoje (52,681 mln. eurų). Nuosavas kapitalas akcijai per metus padidėjo 21,6 proc. iki 5,53 euro. 2017 metais „Invaldos INVL“ grupė uždirbo 11,307 mln. eurų audituoto grynojo pelno arba 2,4 karto daugiau nei 2016-aisiais (4,770 mln. eurų).
 
„Metai buvo sėkmingi ir mūsų klientams – dėl pasiektų turto valdymo rezultatų augo jų skaičius ir investicijos. Esame patenkinti strateginio „Invaldos INVL“ turto valdymo verslo plėtra. Manome, kad šiuo metu atliekamas kryptingas darbas per kelerius metus duos vaisių ir atsispindės „Invaldos INVL“ akcijos kainoje“, – sakė D. Šulnis.
 
Jis teigiamai įvertino ir 2017 metais uždirbtą pelną, kurio didžiąją dalį lėmė investicinė veikla – Šiaulių banko akcijų brangimas bei „Litagros“ prekybos verslo pardavimas. „Pastarasis sandoris leido realizuoti dalį per laiką sukurtos vertės bei sukaupti resursų naujoms investicijoms“, – sakė D. Šulnis.
 
Turto valdymo verslas
 
Per 2017 metus „Invaldos INVL“ grupės turto valdymo įmonės klientams uždirbo 34,6 mln. eurų. Metų pabaigoje bendras klientų turto valdymo bendrovėms patikėtas valdyti turtas pasiekė 611,5 mln. eurų arba 20,2 proc. daugiau nei 2016 pabaigoje (508,7 mln. eurų). Klientų skaičius per metus padidėjo 6,8 proc. iki 190,6 tūkst.
 
Sparčiausiai augo senatvei taupančių žmonių turtas – antros pakopos pensijų fondų klientų Lietuvoje ir Latvijoje turtas per 2017 metus padidėjo 27 proc. iki 374 mln. eurų. Vis daugiau žmonių suvokia ir ilgalaikio taupymo naudą – trečios pakopos pensijų fondų turtas šiose šalyse išaugo 33,5 proc. iki 22,3 mln. eurų.
 
Investicinių fondų, kurie didžiąją dalį naujų klientų pritraukia Skandinavijos rinkose, turtas per 2017 metus padidėjo 22,2 proc. iki 87,4 mln. eurų, o valdomų klientų portfelių Lietuvoje ir Latvijoje – 10,3 proc. iki 43,9 mln. eurų.
 
Tuo tarpu valdomo alternatyvaus turto per metus sumažėjo 2,8 proc. iki 83,9 mln. eurų.
 
Lietuvos „INVL Asset Management“ per 2017 metus pristatė keletą naujų produktų informuotiesiems investuotojams – investicinius fondus „INVL Baltijos miškų fondas I“ ir „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“. Be to, perėmė trečios pakopos „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymą. Tuo tarpu „INVL Asset Management“ Latvijoje rugpjūtį pristatė naują pasyvaus valdymo antros pakopos pensijų planą „INVL Index Direct“.
 
Per 2017 metus turto valdymo verslo pajamos išaugo 40 proc. iki 7,1 mln. eurų, uždirbta 586 tūkst. eurų grynojo pelno.
 
Investicija į turto valdymo verslą, kuriam priklauso turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje,  gerovės valdymo paslaugas teikianti „INVL Finasta“ Lietuvoje bei keletas kitų mažesnių bendrovių, 2017 m. pabaigoje pasiekė 8 mln. eurų. Pagrindinis turto valdymo verslas apskaitomas įsigijimo savikaina. Vadovybės vertinimu, tikroji šio verslo vertė viršija balansinę.
 
„Didžiausios ir stipriausios investicijų specialistų komandos Baltijos šalyse darbas lėmė, kad 2017 metais dauguma mūsų valdomų produktų buvo geriausi savo kategorijose. Tai skatino reikšmingą klientų skaičiaus ir jų investicijų augimą“, – sakė D. Šulnis.
 
Pasak jo, 2018 metais šiame versle ketinama augti ir organiškai, ir per įsigijimus. 2018 metų pradžioje užbaigtas sandoris, kurio metu „INVL Asset Management“ Lietuvoje įsigijo 51 proc. turto valdymo bendrovės „Mundus“, veikiančios privačios skolos rinkoje, akcijų paketą.
 
Investicijos į valdomas bendroves ir fondus
 
„INVL Baltic Real Estate“ 
 
„Invaldos INVL“ valdomų investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 32,1 proc. akcijų vertė 2017 m. pabaigoje buvo 10,036 mln. eurų, uždarbis iš jų nuo metų pradžios siekė 2,09 mln. eurų.
 
„Esame patenkinti „INVL Baltic Real Estate“ pasiektais rezultatais bei vystymusi. Siekdami padidinti akcijų likvidumą ir sukaupti lėšų naujoms investicijoms, esame paskelbę apie ketinimą perleisti iki 22 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, išlaikant nuosavybėje daugiau kaip 10 proc. akcijų paketą“, – sakė D. Šulnis.
 
„INVL Technology“
 
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo vertė, neaudituotais duomenimis, per 2017 metus išaugo 17,3 proc. iki 23,146 mln. eurų. „Invalda INVL“ valdo 13,9 proc. „INVL Technology“ akcijų, kurios 2017 metų pabaigoje buvo vertos 2,521 mln. eurų. „Tikimės, kad valdomų įmonių vertės didėjimas teigiamai veiks ir akcijų kainą biržoje“, – sakė D. Šulnis.
 
„INVL Baltijos miškų fondas I“
 
Į naujai įsteigtą „INVL Baltijos miškų fondą“ per 2017 metus buvo investuota 0,5 mln. eurų (investiciją atliko grupės įmonė „INVL Asset Management“) – tai sudaro 10 proc. visų išleistų fondo vienetų. Iš šios investicijos uždirbta 10,8 proc. pelno.
 
„Miškas yra patraukli turto klasė, mažai koreliuojanti su akcijų ir obligacijų rinkomis. Manome, kad pasirinkta strategija pirmiausia orientuotis į saugų vertės augimą, o ne į fondo dydį, yra racionalus alternatyvios investicijos variantas mūsų klientams. Tai patvirtina ir didelis investuotojų susidomėjimas šiuo produktu“, – sakė D. Šulnis.
 
„INVL besivystančios Europos obligacijų fondas“
 
Siekiant trumpam įdarbinti po „Litagros“ pardavimo gautas lėšas, „Invaldos INVL“ valdoma įmonė „Cedus Invest“ į „INVL Asset Management“ valdomą „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“  2017 m. pabaigoje investavo 8,5 mln. eurų.
 
Kitos investicijos
 
Šiaulių bankas
 
„Invaldos INVL“ valdomo 6,79 proc. NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamo Šiaulių banko akcijų paketo vertė 2017 metų pabaigoje siekė 18,1 mln. eurų. Per metus iš šios investicijos uždirbta 6,6 mln. eurų.
 
„Matome, kad banko strategija būti arčiau savo klientų, greičiau reaguoti į jų poreikius ir dirbti su smulkiuoju bei vidutiniu verslu duoda savo vaisių ir leidžia demonstruoti stabiliai augančius pagrindinės veiklos rezultatus ir generuoti didelę nuosavo kapitalo grąžą investuotojams. Pozityviai vertiname ir banko kredito reitingo augimą 2017 metais”, – sakė D. Šulnis.
 
„Litagra“
 
„Invaldos INVL“ valdomo 36,9 proc. žemės ūkio versle veikiančios bendrovės „Litagra“ akcijų paketo vertė 2017 metų pabaigoje buvo 9,972 mln. eurų. „Svarbiausias metų įvykis šiame versle buvo „Litagros“ prekybos verslo perleidimas „Achemos grupei“. Tuo tarpu mes pasilikome pirminį žemės ūkio gamybos ir pašarų verslą“, – sakė D. Šulnis.
 
Už 36,9 proc. „LP grupės“, valdančios „Litagros prekybą“ kartu su jos antrine bendrove Latvijoje bei „Joniškio elevatorių“, „Invaldos INVL“ valdoma bendrovė „Cedus Invest“ gavo 9,4 mln. eurų.
 
Pastatų priežiūra
 
Pastatų priežiūros versle veikiančios bendrovės „Inservis“ (kartu su susijusiomis įmonėmis „Priemiestis“ ir „Jurita“) vertė per 2017 metus smuko 27,3 proc. iki 3,579 mln. eurų. „Po kelerių metų augimo, „Inservis“ rezultatai pernai pablogėjo. Imamės priemonių, įskaitant ir pokyčius vadovybėje, kad užtikrintume verslo bei rezultatų augimą 2018-aisiais ir vėliau“, – sakė D. Šulnis. 
 
Kitos investicijos
 
Kitų investicijų, įskaitant grynuosius pinigus, vertė 2017 metų pabaigoje sudarė 5,2 mln. eurų.
 
Įsipareigojimai
 
2017 metų pabaigoje „Invaldos INVL“ įsipareigojimai sudarė 2,18 mln. eurų, iš jų 1,316 mln. eurų buvo atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas dėl pabrangusio finansinio turto.

Pridedama:
1. „Invaldos INVL" 2017 m. metinė informacija ir atsakingų asmenų patvirtinimas.
2. Pagrindiniai 2017 m. duomenys.