INVL Logo

Audituoti „Invalda INVL“ 2018 m. grupės rezultatai

Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2018 metų pabaigoje sudarė 65,5 mln. eurų arba 5,67 euro akcijai (atitinkamai buvo 2,36 proc. ir 2,5 proc. didesnis nei 2017 metų pabaigoje). Remiantis bendrovės paskelbtais audituotais rezultatais, 2018 metais „Invaldos INVL“ uždirbtas pelnas siekė 0,34 mln. eurų arba 97 proc. mažiau nei 2017 metais.
 
„2018 metų pelnas buvo mažiausias per pastaruosius kelerius metus, nes rinkos buvo nepalankios investicijų vertės augimui. Taip pat reikšmingai investavome į turto valdymo verslą bei naujų klientų pritraukimą. Manome, kad padaryti darbai bei atliktos investicijos teigiamai veiks grupės plėtrą ir rezultatą jau artimiausiais metais“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
 
Valdomas grupės įmonių klientų turtas 2018 metų pabaigoje pasiekė 675 mln. eurų ir buvo 10,4 proc. didesnis nei prieš metus (611,5 mln. eurų).
 
Turto valdymo verslas
 
Pasak D. Šulnio, turto valdymo verslas yra strateginis „Invaldai INVL“, o jo prioritetas yra užtikrinti sėkmingą patikėto turto valdymą.
 
„2018-ieji daugelyje pasaulio finansų rinkų buvo prasčiausi nuo pastarosios finansų rinkų krizės. Nors dauguma INVL produktų buvo ir yra geriausi ar vieni iš geriausių rinkoje bei kuria ilgalaikę vertę investuotojams, 2018 metais buvo fiksuotas neigiamas rezultatas, o bendras klientų patirtas nuostolis siekė 21,9 mln. eurų. Džiaugiamės, kad per šių metų pirmąjį ketvirtį rinkų rezultatai iš esmės atsistatė“, – sake D. Šulnis.
 
Turto valdymo verslo pajamos per 2018 metus išaugo 4,2 proc. iki 7,4 mln. eurų, tačiau dėl sparčios plėtros bendras turto valdymo verslo rezultatas siekė 0,7 mln. eurų nuostolių.
 
2018 metais vyko „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondo sukūrimo darbai. 2019 metų vasarį, pabaigus pirmąjį platinimą, buvo pritraukta 106 mln. eurų, o „INVL Baltic Sea Growth Fund“ tapo didžiausiu privataus kapitalo investiciniu fondu Baltijos šalyse. Taip pat daug dėmesio skirta mažmeninio verslo paslaugų patogumui ir prieinamumui, buvo vykdomi pokyčiai ir investicijos, susijusios su 2019 m. antros pakopos pensijų fondų reforma bei trečios pakopos pensijų fondų galimybių pristatymu.
 
„Jau dabar matome šių darbų pozityvų efektą. Džiaugiamės, kad galime pristatyti naujų reikšmingų investicinių galimybių ir savo finansiniu indėliu bei darbu prisidėti prie atskirų įmonių, šalies ir regiono augimo”, – sakė D. Šulnis.
 
Investicijos
 
2018 metų pabaigoje „Invaldos INVL“ grupės investicijų į valdomus investicinius produktus tikroji vertė siekė 26,4 mln. eurų. Iš jų reikšmingiausios investicijos buvo į „INVL Baltic Real Estate“, „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“, „Moldova Agroindbank“ bei „INVL Technology“.
 
„Laikomės principo, kad „Invalda INVL“ laisvas lėšas turi investuoti kartu su INVL klientais – manome, sutampantys interesai pozityviai veikia suinteresuotų šalių tarpusavio pasitikėjimą ir skatina ilgalaikį bendradarbiavimą“, – teigė D. Šulnis.
 
2018 metų spalį „Invalda INVL“ kartu su klientais ir tarptautiniu Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) bei privataus kapitalo valdytoju „Horizon Capital“ („Invalda INVL“, „Horizon Capital“ ir ERPB sudaro konsorciumą, veikiantį per Didžiosios Britanijos bendrovę „HEIM Partners“) investavo į didžiausią Moldovos komercinį banką „Moldova-Agroindbank“.
 
Istoriškai „Invalda INVL“ taip pat turi kitų investicijų, kurių bendra vertė sudarė 30,5 mln. eurų. Iš jų didžiausios yra investicijos į Šiaulių banką bei „Litagrą“.
 
„Nors pernai nebuvo reikšmingo nuosavo turto vertės augimo, aktyviai dirbome su turimomis investicijomis. Atlikti pokyčiai teigiamai veikia konkrečių verslų veiklą ir turi didinti įmonių vertę“, – sakė D. Šulnis.
 
Pasak jo, nors „Invaldos INVL“ pelnas buvo mažiausias per pastaruosius kelerius metus, augantis turto valdymo verslas, pozityvūs pokyčiai valdomose įmonėse bei atliktos investicijos leidžia teigti, kad metai buvo svarbūs, o atlikti darbai teigiamai veiks grupės plėtrą ir rezultatus ateityje.
 
Paskelbti audituoti bendrovės rezultatai bus tvirtinami kasmetiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Taip pat šio susirinkimo metu bus siūloma padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, siekiant grupės darbuotojams realizuoti 2016 metais suteiktus opcionus. Be to, bus siūloma pritarti, kad už 2018 m. rezultatus būtų pasirašomos opcionų sutartys su „Invaldos INVL“ grupės įmonių darbuotojais ir tvirtinamos opcionų sutarčių pasirašymo sąlygos. Taip pat, kaip ir ankstesniais metais, planuojama teikti siūlymą leisti bendrovei įsigyti savo akcijų.

Pridedama:
2018 m. „Invaldos INVL“ audituota metinė informacija ir atsakingų asmenų patvirtinimas
2018 m. pagrindinių duomenų santrauka