INVL Logo

Informacija apie AB „Invalda INVL“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus

Atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. gegužės 11 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas padidintas AB „Invalda INVL“ įstatinis kapitalas, nuo šios datos pasikeitė bendrovės balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą ir įstatinis kapitalas.

AB „Invalda INVL“ išleistų akcijų duomenys:

Akcijų klasė Paprastosios vardinės akcijos
ISIN kodas LT0000102279
LEI kodas 52990001IQUJ710GHH43
1 akcijos nominalioji vertė, Eur 0,29
Akcijų skaičius, vnt. 12.048.052
Bendrovės įstatinis kapitalas, Eur 3.493.935,08
Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt. 12.048.052
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą* 11.818.511

* vadovaujantis šios informacijos paskelbimo metu galiojančios Akcinių bendrovių įstatymo redakcijos 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad bendrovės įsigytos nuosavos akcijos nesuteikia balsų.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas
Darius Šulnis
El. paštas [email protected]