INVL Logo

„Invalda INVL“ 2020-07-01 įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. liepos 1d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
 
1. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo
Patvirtinti naują AB „Invalda INVL“ Akcijų suteikimo taisyklių redakciją.
Pavesti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai užtikrinti tinkamą akcijų suteikimo taisyklių įgyvendinimą.
 
2. Dėl opcionų sutarčių sudarymo.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams naujoje Akcijų suteikimo taisyklių redakcijoje nustatyta tvarka siūloma sudaryti opcionų sutartis dėl 232.210 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. Bendrovės valdybai yra pavedama nustatyti detalų akcijų įsigijimo kainos apskaičiavimą, imant atskaitos tašku 2019-12-31 AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertę akcijai (7,47 eurų), papildomai skaičiuojant 12 proc. metines palūkanas ir įvertinant paskirtas išmokas akcijai, jei tokių būtų.
 
Pridedama:
AB „Invalda INVL“ Akcijų suteikimo taisyklių nauja redakcija
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]