INVL Logo

„Invalda INVL“ ir Šiaulių bankas jungia mažmeninius verslus

2022 m. lapkričio 22 dieną Šiaulių bankas ir „Invalda INVL“ pasirašė sutartį dėl dalies mažmeninių verslų sujungimo. Sutarties sudarymui 2022 m lapkričio 22 d. pritarė AB „Invalda INVL“ valdyba.

Po  sandorio įgyvendinimo Šiaulių banko grupė, be jau teikiamų finansinių paslaugų, valdys antrosios ir trečiosios pakopos pensijų bei investicinius fondus Lietuvoje, išplės gyvybės draudimo paslaugų verslą Baltijos šalyse. Planuojama, kad gyvybės draudimo verslą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje perims banko kontroliuojama bendrovė „SB draudimas“, o pensijų ir investicinių fondų verslas Lietuvoje bus valdomas per naujai steigiamą Šiaulių banko grupės bendrovę.

Po sandorio įgyvendinimo „Invaldai INVL“ atitektų 62 270 383 vnt. Šiaulių banko akcijų, kas sudarytų 9,39 proc. Šiaulių banko įstatinio kapitalo. Sandoriui užbaigti Šiaulių bankas leis naują tikslinę akcijų emisiją, kurią mokant po 0,645 euro  už akciją (5 proc. daugiau nei banko akcija kainavo lapkričio 22 dieną „Nasdaq Vilnius“ biržoje) išpirktų „Invaldos INVL“ grupė.

Sandorio vertė siekia 40,2 mln. eurų.  Kaip skelbta 2022 m. 6 mėn. tarpinėje informacijoje, 2022 m. birželio 30 d. viso turto valdymo ir gyvybės draudimo verslo apskaitinė vertė, neįtraukiant dukterinėse įmonėse esančių istorinių investicijų ir investicijų į INVL valdomus produktus, yra lygi 7,5 mln. EUR. Ši apskaitinė vertė nustatyta pagal tarptautiniu apskaitos standartus nuosavybės metodu ir neatspindi tikrosios vertės, kuri yra reikšmingai didesnė, kaip atskleidžia sandorio vertė.

„Mažmeninių verslų sujungimas atneš daugiau vertės klientams, darbuotojams ir investuotojams. Esami INVL klientai ir toliau gaus profesionalius taupymo, investavimo, gyvybės draudimo sprendimus bei papildomai galės naudotis kitomis banko paslaugomis. Bendras jungtinės komandos siekis – kad banko paslaugos klientams būtų geriausiu pasirinkimu. Savo ruožtu, darbuotojai turės daugiau savirealizacijos ir tobulėjimo galimybių. Aktyviai augantis, paslaugų portfelį vystantis, aukštą pelningumą išlaikantis ir savo akcijų verte besirūpinantis bankas turi tapti dar labiau patraukliu instituciniams ir privatiems investuotojams.

Sandoris neša naudą ir „Invaldos INVL“ akcininkams tiek dėl laukiamo spartesnio Šiaulių banko akcijų paketo vertės augimo, tiek dėl sandorio metu atsiskleidusios investicijų valdymo mažmeninio verslo tikrosios vertės dalies. Laikantis tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų visas pagrindinis „Invaldos INVL“ investicijų valdymo verslas yra apskaitomas nuosavybės metodu ir tai neatskleidžia jo tikrosios vertės, kuri yra reikšmingai didesnė“, – sako „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Sandoris bus užbaigtas, kai jam pritars Šiaulių banko ir „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimai ir bus gauti visų priežiūros institucijų reikiami leidimai. Tikimasi, kad tai įvyks 2023 metų pabaigoje.

Pabaigus šį ir kitus skelbtus numatomus akcijų įsigijimo sandorius, „Invalda INVL“ padidins Šiaulių banko akcijų dalį nuo dabar turimų 8,1 proc. iki maždaug 20 proc.

Po šio sandorio „Invaldos INVL“ grupė ir toliau aktyviai veiks privataus kapitalo ir alternatyvių investicijų valdymo srityse, teiks Šeimos biuro paslaugas bei valdys antrosios ir trečiosios pakopos pensijų fondus Latvijoje.

 

Siekdami kiek įmanoma detaliau atskleisti informaciją, papildomai pridedame sandorį pristatančias skaidres bei viešą pranešimą.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]