INVL Logo

„Invalda INVL“ ketina didinti valdomą Šiaulių banko akcijų dalį

2021 m. gruodžio 22 d. „Invalda INVL“ pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su Europos Rekonstrukcijos ir plėtros banku (EBRD), kuria šalys sutarė, kad „Invalda INVL“ ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 31 d. tiesiogiai ir/arba netiesiogiai iš EBRD įsigys 35,240,296 vnt. Šiaulių banko akcijų. Akcijos bus įsigyjamos ne visos iš karto, o dalimis, atskirais etapais. Šalys sutarė, kad bazinė Šiaulių banko akcijų pirkimo – pardavimo kaina yra 0,633 euro akcijai ir ji mokėjimų metu bus perskaičiuojama atsižvelgus į Šiaulių banko išmokamus dividendus ar kitus kapitalo pokyčius, bei 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos.

Šiuo metu „Invalda INVL“ kartu su dukterine bendrove „INVL Asset Management“ valdo 6,14 proc. Šiaulių banko akcijų. „Invalda INVL“ nėra priėmusi sprendimo padidinti tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų Šiaulių banko akcijų skaičių tiek, kad būtų pasiekta ar viršyta 10%  Šiaulių banko akcijų riba. Pirmuoju įsigijimo etapu ši riba nebus viršyta. Tuo atveju, jeigu kuriuo nors iš vėlesnių įsigijimo etapų būtų planuojama pasiekti ar viršyti 10% Šiaulių banko akcijų ribą, „Invaldos INVL” valdyba turės papildomai svarstyti šį klausimą ir priimti papildomą sprendimą dėl turimų Šiaulių banko akcijų išlaikymo ir(arba) naujų akcijų įsigijimo.

Sutarta, kad pirmojo įsigijimo etapo metu, kurį planuojama įgyvendinti 2021 m. gruodžio 29 d. 11,772,840 akcijų, kas sudaro 1,96 proc. Šiaulių banko įstatinio kapitalo, už 7,459,184 EUR įsigis „Invaldos INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Life“.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]