INVL Logo

„Invalda INVL“ sudarė darbuotojų akcijų opcionų sutartis

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas bei vadovaudamasi 2024 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 24.372 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. 2027 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgis teisę įsigyti aukščiau nurodytą kiekį 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą

Iš viso nuo 2016 metų, įskaitant šiemet pasirašytas sutartis, kuriose akcijų kiekis yra nurodytas, bendrovės ir grupės įmonių darbuotojai yra sudarę akcijų opcionų sutarčių dėl 767.642 „Invaldos INVL“ akcijų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas
Darius Šulnis
El. paštas [email protected]