INVL Logo

„Invalda INVL“ sutarė dėl Inservis grupės bendrovių akcijų pardavimo

„Invalda INVL“ informuoja, kad 2021 m. gruodžio 28 d. su „Civinity“ įmonių grupei priklausančia bendrove pasirašyta sutartis dėl 4 (keturių) pastatų priežiūros grupės bendrovių 100 proc. akcijų pardavimo: „Invaldai INVL“ priklausančios įmonės UAB „Inservis“ ir „Invaldos INVL“ kontroliuojamai bendrovei UAB įmonių grupė „Inservis“ priklausančių įmonių UAB „Priemestis“, UAB „Jurita“ ir SIA „Inservis“ (Latvija).

Bendra akcijų pardavimo kaina yra 7 mln. EUR ir kaina ar jos dalis, jei taikoma, gali būti koreguojama (a) ją didinant 12 proc. metinėmis palūkanomis pagal šalių sutartą principą ir (b) ją mažinant vertės sumažėjimu, jeigu toks būtų nustatomas.

Sandorio užbaigimui yra privaloma gauti Konkurencijos tarybos leidimą ir atlikti kitus šalių sutartus veiksmus. Planuojama, kad sandoris bus baigtas iki 2022 metų vidurio.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]