INVL Logo

„Invaldos INVL” 2021 m. audituota metinė informacija

Skelbiame „Invaldos INVL”  2021 m. audituotą metinę informaciją Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateiktas zip failas kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji buvo patvirtinta 2022 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija. Pasirašyta nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinės informacijos ESEF formatu yra pateikta pdf failo pabaigoje.

 

Pridedama:

invaldainvl-2021-12-31-lt.zip
2021 m. metinė informacija .pdf

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]