INVL Logo

„Invaldos INVL“ 2022–ųjų investuotojų kalendorius

AB „Invalda INVL“ 2022 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:
2022 m. balandžio 8 d.- audituota metinė finansinė atskaitomybė ir metinė ataskaita.
2022 m. gegužės 30 d. – 2022 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2022 m. rugpjūčio 31 d. – 2022 m. pusmečio ataskaita.
2022 m. lapkričio 30 d. – 2022 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]