INVL Logo

„Invaldos INVL“ 2023–ųjų investuotojų kalendorius

AB „Invalda INVL“ 2023 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2023 m. balandžio 7-8 d. – audituota metinė finansinė atskaitomybė ir metinė ataskaita.
2023 m. gegužės 30 d. – 2023 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2023 m. rugpjūčio 31 d. – 2023 m. pusmečio ataskaita.
2023 m. lapkričio 30 d. – 2023 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]