INVL Logo

„Invaldos INVL“ 2024-ųjų investuotojų kalendorius

AB „Invalda INVL“ 2024 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:
2024 m. balandžio 8 d. – audituota metinė finansinė atskaitomybė ir metinė ataskaita.
2024 m. gegužės 31 d. – 2024 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2024 m. rugpjūčio 30 d. – 2024 m. pusmečio ataskaita.
2024 m. lapkričio 29 d. – 2024 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]