INVL Logo

Išrinktas AB „Invalda INVL“ valdybos pirmininkas

2022 m. balandžio 30 d. įvykusiame visuotiniame AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkime Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė ir Tomas Bubinas išrinkti į bendrovės valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai. 2022 m. gegužės 2 d. įvykusiame valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Banys.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]