INVL Logo

Naujas „INVL Asset Management“ fondas investuos į vienos didžiausių pasaulyje NT valdymo bendrovių „Brookfield Asset Management“ valdomus fondus

Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“ įsteigė naują informuotiesiems investuotojams skirtą fondų fondą, kuris investuos į vienos didžiausių pasaulyje nekilnojamojo turto (NT) valdymo bendrovės „Brookfield Asset Management“ fondus. Šie fondai šiuo metu kartu valdo per 7,9 mlrd. JAV dolerių vertės nekilnojamojo turto, esančio JAV ir Vakarų Europoje.

„Esame vienintelis Baltijos šalyse fondas, per kurį vietos informuotiesiems investuotojams atsiranda išskirtinė galimybė įdarbinti lėšas į vienus daugiausiai NT pasaulyje valdančius ir didžiausią patirtį šiame sektoriuje turinčių valdytojų valdomus fondus. Vietos investuotojams, mėgstantiems lėšas nukreipti į NT objektus, tai – ir galimybė diversifikuoti investicijas geografiškai“, – teigia fondą „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ įsteigusios „INVL Asset Management“ vadovas Paulius Žurauskas.

„Brookfield Asset Management“ fondai, į kuriuos tiesiogiai investuos „INVL Partner Global Real Estate Fund I“, iš investuotojų pritrauktą kapitalą įdarbina į didžiųjų JAV ir Europos miestų core plus investavimo strategijos reikalavimus atitinkančius komercinio ir gyvenamojo turto objektus, pasižyminčius stabiliomis pajamomis ir nuosekliu vertės augimu.

NYSE biržoje kotiruojamos „Brookfield Asset Management“ kartu su dukterinėmis įmonėmis valdomas turtas 2024-ųjų pradžioje sudarė daugiau nei 850 mlrd. JAV dolerių, iš jų valdomas NT – 272 mlrd. JAV dolerių, o pagal valdomo NT turto vertę bendrovė buvo trečia pasaulyje. „Brookfield“ grupėje tiesiogiai su investicijomis dirba apie 1 000 specialistų, iš jų apie 290 investavimo profesionalų rūpinasi tik investicijomis į NT.

Pasak P. Žurausko, „INVL Asset Management“, valdydama „INVL Partner Global Real Estate Fund I“, vertins ir kitų globalių NT fondų valdytojų valdomus fondus ir šio atvirojo tipo fondų fondo lėšas investuos ir į kitus panašias strategijas turinčius fondus, investuojančius JAV.

Su „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ veiklos pradžia prasideda ir jo investicinių vienetų platinimas.  Lietuvoje fondo vienetus platina INVL Šeimos biuras, kuris vėliau fondo vienetus numato platinti ir Latvijos bei Estijos investuotojams. Minimali investavimo suma siekia 145 tūkst. JAV dolerių. Fondo veiklos trukmė – neribota. „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ siekiama vidutinė metinė grynoji grąža yra 10 proc.

Naujas „INVL Asset Management“ atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ veiklą pradeda Lietuvos bankui pritarus Fondo taisyklėms.

Apie „INVL Asset Management“ 

„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.

Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas daugiau kaip 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com .

Svarbi informacija 

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami išimtinai informuotiesiems investuotojams kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neatitinkantiems informuotojo investuotojo kriterijų.