INVL Logo

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2017 metų 6 mėnesių tarpinė informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 6 mėnesių grynasis pelnas siekia 7,74 mln. eurų, 2017 metų 6 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis nuostolis siekė 0,21 mln. eurų.

Bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 6 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 60,39 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais – 47,51 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 60,4 mln. eurų arba po 5,21 euro akcijai. Nuo metų pradžios iki birželio pabaigos akcijai tenkanti grupės nuosavų grynųjų aktyvų vertė padidėjo 14,5 proc. „Invalda INVL“ per pirmąjį pusmetį uždirbo 7,7 mln. eurų pelno (tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo patirta 0,2 mln. eurų nuostolių).
 
„Pasiektus rezultatus lėmė visų grupės investicijų, ypač „Šiaulių banko“ ir „Litagros“ akcijų vertės augimas“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
 
Birželio mėnesį „Invalda INVL“ kartu su jai priklausančiomis bendrovėmis „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. k. Principles for responsible investment).
 
Turto valdymas
 
„Invaldos INVL“ grupės valdomas turtas 2017 m. pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 545,9 mln. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo 7,3 proc., klientų skaičius – 3 proc. iki 183,8 tūkstančių. „Per pirmąjį pusmetį valdydamos patikėtą turtą Lietuvoje ir Latvijoje, grupės turto valdymo bendrovės klientams uždirbo 13,6 mln. eurų“, – sakė D. Šulnis.
 
Veiklą sėkmingai plėtojo šiemet įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Baltijos miškų fondas I“. Gegužę pabaigus pirmąjį platinimą, šiuo metu fondo valdytojai aktyviai dirba siekdami suformuoti valdomų miškų portfelį. „Investicijų į miškus srityje dirba šį verslą išmananti komanda. Vertiname, kad rinkos aplinkybės yra palankios šioms investicijoms plėtoti, tad manome, jog išnaudodami jas sukursime vertę šio fondo dalyviams“, – sakė D. Šulnis.
 
Pirmojo pusmečio pajamos iš turto valdymo verslo siekė 3,2 mln. eurų, o grynasis pelnas buvo 224 tūkst. eurų. „Invaldos INVL“ investicijos į turto valdymo verslą laikotarpio pabaigoje sudarė 7,6 mln. eurų.
 
Investicijos į valdomas bendroves
 
„INVL Baltic Real Estate“
 
Šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje „Invaldos INVL“ valdomų investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 32,13 proc. akcijų vertė buvo 9,0 mln. eurų, o uždarbis iš jų nuo metų pradžios siekė 1,0 mln. eurų.
 
„INVL Baltic Real Estate“ toliau siekė didinti bendrovės objektų vertę ir kurti naudą investuotojams efektyviai valdydama strategiškai patraukliose vietose esantį nekilnojamą turtą bei išnaudodama jo potencialą. Bendrovė aktyviai dirbo su „Vilniaus vartų“ kompleksu, taip pat liepos pabaigoje pasirašė sutartį dėl 3 tūkst. kvadratinių metrų ploto biuro ir sandėliavimo patalpų Vilniuje, Kirtimų gatvėje, pardavimo. Sandorio vertė siekia 1 mln. eurų.
 
„INVL Technology“
 
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo vertė per šių metų pirmąjį pusmetį išaugo 0,1 proc. iki 19,7 mln. eurų. „Invalda INVL“ valdo 13,9 proc. „INVL Technology“ akcijų, kurios šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo vertos 2,7 mln. eurų. Šių metų antrąjį ketvirtį dalis bendrovės valdomų įmonių fiksavo geresnius rezultatus nei tuo pačiu laikotarpiu pernai – galimybę augti verslui suteikė ligšiolinės investicijos į produktus bei plėtrą regionuose. Bendrovė toliau žvalgosi galimybių išplėsti valdomų įmonių portfelį ir planuoja šiemet baigti aktyvių įsigijimų etapą.
 
Kitos investicijos
 
„Litagra“
 
Žemės ūkio versle veikiančios bendrovės „Litagra“ 36,9 proc. akcijų paketo vertė šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 17,8 mln. eurų ir nuo metų pradžios išaugo 15,8 proc. Augimą lėmė gerėjantys žemės ūkio gamybos bendrovių rezultatai. „Džiaugiamės, kad įmonė investicijas į pienininkystės verslą didino net tada, kai pieno kainos buvo žemiausiame taške. Matome, kad tuometinis sprendimas investuoti į vienos didžiausių karvių fermų regione statybas pasiteisino“, – sakė D. Šulnis.
 
„Litagra“ šių metų liepą išskaidyta į dvi bendroves: UAB „LP grupė“, kuri perima prekybos ir elevatorių verslą, bei pašarų gamybos ir žemės ūkio gamybos verslus kontroliuojančią UAB „Litagra“. Ši pertvarka buvo reikalinga norint užbaigti sandorį su „Achemos grupe“, kuriai parduodamas prekybos ir elevatorių verslas.
 
 „Litagros“ akcininkai šių metų vasarį pasirašė sutartį dėl prekybos verslo ir elevatorių tinklo Lietuvoje bei Latvijoje perleidimo koncernui „Achemos grupė“. „Litagros“ grupė, nusprendusi nuo šiol koncentruotis į gamybos verslus, toliau valdys pirminį žemės ūkio gamybos verslą. Sandorį su „Achemos grupe“ ketinama užbaigti gavus Konkurencijos tarybos leidimą bei atlikus kitus sutartyje numatytus veiksmus.
 
Šiaulių bankas
 
„Invaldos INVL“ valdomų 6,79 proc. NASDAQ Vilnius biržoje kotiruojamo Šiaulių banko akcijų vertė per šių metų pirmąjį pusmetį išaugo 31,5 proc. ir pasiekė 15,1 mln. eurų. „Geri įprastinės Šiaulių banko veiklos rezultatai atsispindėjo ir šio banko akcijų kainoje“, – sakė D. Šulnis.
 
Pastatų priežiūros sektorius
 
„Invalda INVL“ valdomų 100 proc. pastatų priežiūros sektoriuje veikiančių bendrovių „Inservis“, „Priemiestis“ bei „Jurita“ akcijų vertė 2017 metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 4,9 mln. eurų ir nuo metų pradžios beveik nepakito.
 
Kitos investicijos
 
Kitų investicijų vertė per 2017 metų pirmąjį pusmetį padidėjo nuo 2,4 iki 3,2 mln. eurų.
 
Balansas
 
„Invaldos INVL“ grynųjų aktyvų vertė 2017 metų pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 60,4 mln. eurų arba 14,64 proc. daugiau nei metų pradžioje. 

Pridedama:
1. AB „Invalda INVL“konsoliduotos 2017 m. 6 mėn. neaudituotos tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos.
2. AB „Invalda INVL“2017 m. 6 mėn. konsoliduotas tarpinis pranešimas.
3. Pagrindiniai 2017 m. 6 mėn. duomenys.
4. Atsakingų asmenų patvirtinimas.