INVL Logo

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2017 metų 9 mėnesių informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 9 mėnesių grynasis pelnas siekia 8,27 mln. eurų, 2016 metų 9 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekė 1,06 mln. eurų.

Bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 9 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 60,92 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais – 48,78 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo 60,9 mln. eurų arba po 5,27 euro akcijai. Akcijai tenkanti grupės nuosavų grynųjų aktyvų vertė nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos padidėjo 15,8 proc. „Invaldos INVL“ per šių metų tris ketvirčius uždirbtas pelnas lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo beveik 7,8 karto ir pasiekė 8,3 mln. eurų.

„Šių metų trijų ketvirčių rezultatams didelę įtaką turėjo grupės investicijų, ypač į Šiaulių banko, „INVL Baltic Real Estate“ ir „Litagros“ akcijas, vertės augimas“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Turto valdymas
„Invaldos INVL“ grupės valdomas turtas 2017 m. trijų ketvirčių pabaigoje buvo 576,6 mln. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo 13,3 proc., klientų skaičius –  4,4 proc. iki 186 tūkstančių.

„Nuo metų pradžios iki trečiojo ketvirčio pabaigos „Invaldos INVL“ grupės turto valdymo bendrovės, valdydamos joms patikėtą turtą Lietuvoje ir Latvijoje, klientams uždirbo 23,1 mln. eurų“, – sakė D. Šulnis.

Nuo šių metų spalio Laura Križinauskienė perėmė operatyvinį vadovavimą pagrindiniam „Invaldos INVL“ grupės turto valdymo verslui. Ji „INVL Asset Management“ generalinio direktoriaus pareigose pakeitė Darių Šulnį, kuris toliau dirba su strateginiais „Invaldos INVL“ grupės tikslais bei koncentruojasi į privataus kapitalo veiklą.
„INVL Asset Management“ spalio pradžioje gavo licenciją valdyti profesionaliems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, o lapkričio antroje pusėje pradėjo veikti naujas neviešo platinimo informuotiesiems investuotojams skirtas uždaro tipo investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ bei pirmas jo subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“. Be to, bendrovė lapkričio pradžioje perėmė trečios pakopos pensijų fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ valdymą iš ligšiolinės fondo valdymo įmonės „Swedbank investicijų valdymas“.

„INVL Asset Management“ Latvijoje rugpjūtį pristatė naują pasyvaus valdymo antros pakopos pensijų planą „INVL Index Direct“.

Grupės šių metų trijų ketvirčių pajamos iš turto valdymo verslo buvo 4,8 mln. eurų, o grynasis pelnas siekė 121 tūkst. eurų. „Invaldos INVL“ investicijos į turto valdymo verslą laikotarpio pabaigoje sudarė 7,5 mln. eurų.

Investicijos į valdomas bendroves
„INVL Baltic Real Estate“
Šių metų trijų ketvirčių pabaigoje „Invaldos INVL“ valdomų investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 32,13 proc. akcijų vertė buvo 9,95 mln. eurų, uždarbis iš jų nuo metų pradžios siekė 2 mln. eurų.

„INVL Baltic Real Estate“ šių metų rugsėjį pabaigė 1 mln. eurų vertės sandorį dėl 3 tūkst. kvadratinių metrų ploto biuro ir sandėliavimo patalpų Vilniuje, Kirtimų gatvėje, pardavimo. Be to, bendrovė ir toliau tęsė aktyvų darbą „Vilniaus vartų“ verslo centre – trečiąjį šių metų ketvirtį pabaigus pagrindinius „Vilniaus vartų“ verslo centro pertvarkymo darbus, patalpų faktinis užimtumas pasiekė 82 proc., kas, bendrovės vertinimu, lems ženklų nuomos pajamų augimą paskutinį šių metų ketvirtį.

„INVL Technology“
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo vertė per šių metų tris ketvirčius išaugo 1,1 proc. iki 19,9 mln. eurų. „Invalda INVL“ valdo 13,9 proc. „INVL Technology“ akcijų, kurios šių metų trijų ketvirčių pabaigoje buvo vertos 2,6 mln. eurų. Rugsėjo pabaigoje „INVL Technology“ valdoma bendrovė įsigijo 77,35 proc. Suomijos kibernetinės saugos bendrovės „Deltagon Group Oy“ akcijų.

Kitos investicijos
„Litagra“
Žemės ūkio versle veikiančios bendrovės „Litagra“ 36,9 proc. akcijų paketo vertė šių metų trijų ketvirčių pabaigoje buvo 16,8 mln. eurų ir nuo metų pradžios išaugo 9,4 proc. – augimą lėmė gerėjantys žemės ūkio gamybos bendrovių rezultatai.

„Litagros“ akcininkai šių metų vasarį pasirašė sutartį dėl prekybos verslo ir elevatorių tinklo Lietuvoje bei Latvijoje perleidimo koncernui „Achemos grupė“. „Litagros“ grupė, nusprendusi nuo šiol koncentruotis į gamybos verslus, toliau valdys pirminį žemės ūkio gamybos verslą. Sandorį su „Achemos grupe“ ketinama užbaigti gavus Konkurencijos tarybos leidimą bei atlikus kitus sutartyje numatytus veiksmus.

Šiaulių bankas
„Invaldos INVL“ valdomų 6,79 proc. NASDAQ Vilnius biržoje kotiruojamo Šiaulių banko akcijų vertė per šių metų tris ketvirčius išaugo 52,1 proc. ir pasiekė 17,5 mln. eurų. „Sėkmingas banko vystymasis, kredito reitingų agentūros suteiktų „Moody‘s“ reitingų pagerinimas iki investicinio lygio bei nuoseklus įprastinės veiklos rezultatų augimas daro teigiamą įtaką Šiaulių banko akcijų vertės augimui“, – sakė D. Šulnis.

Pastatų priežiūros sektorius
„Invalda INVL“ valdomų 100 proc. pastatų priežiūros sektoriuje veikiančių bendrovių „Inservis“, „Priemiestis“ bei „Jurita“ akcijų vertė 2017 metų trijų ketvirčių pabaigoje buvo 3,8 mln. eurų ir nuo metų pradžios sumažėjo 22,9 proc. Pagrindinė to priežastis – suprastėję veiklos rezultatai.

Kitos investicijos
Kitų investicijų vertė nuo 2017 metų pradžios iki rugsėjo pabaigos padidėjo nuo 2,4 iki 3,3 mln. eurų.

Balansas
„Invaldos INVL“ grynųjų aktyvų vertė 2017 metų rugsėjo pabaigoje sudarė 60,9 mln. eurų arba 15,65 proc. daugiau nei metų pradžioje.

Pridedama:
Pagrindiniai 2017 m. 9 mėn. duomenys