INVL Logo

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2018 metų 9 mėnesių informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 9 mėnesių grynasis pelnas siekia 110 tūkst. eurų, 2017 metų 9 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekė 8,27 mln. eurų.
 
Bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 9 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 65,16 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais – 60,93 mln. eurų.
 
Papildoma informacija:
 Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2018 metų rugsėjo pabaigoje siekė 65,2 mln. eurų ir buvo 1,8 proc. didesnis nei 2017 metų pabaigoje. Nuosavas kapitalas akcijai per devynis šių metų mėnesius išaugo 2 proc. iki 5,64 euro. „Invaldos INVL“ pelnas per tris šių metų ketvirčius buvo 0,1 mln. eurų (tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu – 8,3 mln. eurų).
 
„Pagrindiniame „Invaldos INVL“ turto valdymo versle augame, didėja mums patikėtas valdyti turtas, plečiame investavimo ir taupymo galimybes mūsų klientams. Dėl vykdomos aktyvios plėtros šiemet iš šios veiklos pelno neplanuojame. Investicinėje veikloje reikšmingų įvykių ar pardavimo sandorių, kurie galėtų paveikti rezultatus, nebuvo, todėl pelnas iš šios veiklos nebuvo didelis. Ketvirtojo ketvirčio pradžioje kartu su partneriais investavome į didžiausią Moldovos banką“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
 
Turto valdymo verslas
 
2018 metų rugsėjo pabaigoje „Invaldos INVL“ grupės valdomas klientų turtas siekė 687 mln. eurų arba 12,4 proc. daugiau nei 2017 metų pabaigoje (611,5 mln. eurų).
 
„Nepaisant to, kad dalis mūsų valdomų produktų buvo geriausi arba vieni geriausių rinkoje, dalis investuotojų patyrė nuostolių, o bendrai klientams uždirbome 10,8 mln. eurų. Šie metai rinkose pasižymi svyravimais, o didelės dalies turto klasių grąža yra neigiama“, – sakė D. Šulnis.
 
Pasak jo, turto valdymo srityje toliau investuojama į plėtrą ir kuriami nauji produktai, kas neigiamai veikia veiklos rezultatą – planuojama, kad pajamos iš jų bus pradėtos gauti kitais metais. „Invaldos INVL“ turto valdymo grupės pajamos per šių metų devynis mėnesius išaugo 13,8 proc. iki  5,5 mln. eurų, iš šios veiklos patirta 0,3 mln. nuostolių.
  
Investicijos į valdomas bendroves ir fondus
 
„INVL Baltic Real Estate“

„Invalda INVL“ valdo 32,22 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, kurių vertė šių metų rugsėjo pabaigoje buvo 10,5 mln. eurų. Bendrovės pelnas iš jų per devynis šių metų mėnesius, įskaitant gautus dividendus, buvo 1 mln. eurų. „INVL Baltic Real Estate“ veikia sėkmingai, uždirba planuotą pelną ir generuoja stabilius srautus investuotojams“, – sakė D. Šulnis.
 
„INVL Technology“
 
„Invalda INVL“ valdo 14,18 proc. „INVL Technology“ akcijų, kurių vertė per devynis mėnesius padidėjo 2,7 proc. iki 2,6 mln. eurų. „Didžiosios dalies „INVL Technology“ valdomų įmonių pajamos ir pelnas šiemet auga, todėl tikimės, kad tai atsispindės ir akcijų kainoje“, – sakė D. Šulnis.

„INVL Baltijos miškų fondas I“

Investicijos (atliktos per „INVL Asset Management“) į „INVL Baltijos miškų fondą I“ rugsėjo pabaigoje siekė 0,8 mln. eurų. „Po sėkmingai įgyvendinto antrojo 10 mln. eurų platinimo etapo, fondas toliau vykdo aktyvią veiklą ir investuoja į miškus. Dėl racionalių investicijų bei palankios rinkos situacijos fondo vieneto vertė nuo metų pradžios išaugo 11,8 proc.”, – sakė D. Šulnis.
 
„INVL besivystančios Europos obligacijų fondas“
 
Investicijos į „INVL besivystančios Europos obligacijų fondą“ vertė rugsėjo pabaigoje siekė 6,4 mln. eurų, o šio fondo vienetų buvo išpirkta už 1,7 mln. eurų (lėšos panaudotos investicijai Moldovoje). Fondo vieneto vertė dėl nepalankios situacijos besivystančių šalių obligacijų rinkose per laikotarpį smuko 4,1 proc.
 
Kitos investicijos
 
2018 metų spalio pradžioje tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), „Invalda INVL“ ir „Horizon Capital“ ir kuris veikia per Didžiosios Britanijos bendrovę „HEIM Partners“, laimėjo didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijų pardavimo aukcioną.
 
„HEIM Partners“ už 41,09 proc. MAIB akcijų pasiūlė 451,533 mln. Moldovos lėjų (23,031 mln. eurų). „Invaldos INVL“ valdoma Lietuvos bendrovė „MD Partners“ ir ERPB turi po 37,5 proc., o privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“ – 25 proc. „HEIM Partners“ akcijų.
 
„MAIB sandoris – galimybė investuoti į pirmaujantį augančios šalies banką. Ji buvo patraukli tiek mums, tiek daliai didelę investicijų riziką toleruojančių mūsų klientų. Laikantis mūsų politikos kartu investuoti į mūsų valdomus produktus, „Invalda INVL“ šiam projektui skyrė 4,7 mln. eurų“, – sakė D. Šulnis.
 
„Invalda INVL“ šiuo metu valdo 100 proc. „MD Partners“ akcijų, tačiau gavus Moldovos centrinio banko leidimą, 48,64 proc. „MD Partners“ akcijų valdys „INVL Special Opportunities Fund“, į kurį investavo „INVL Asset Management“ klientai.
 
Šių metų lapkričio pabaigoje vykusiame MAIB akcininkų susirinkime buvo nutarta išmokėti 221 mln. Moldovos lėjų (apie 11,3 mln. eurų) dividendų, taip pat išrinkta nauja banko stebėtojų taryba.
 
„Invalda INVL“ valdo 6,79 proc. NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamo Šiaulių banko akcijų, kurių vertė 2018 metų rugsėjo pabaigoje siekė 18,45 mln. eurų (per devynis mėnesius uždirbta 0,5 mln. eurų pelno, įskaitant dividendus).
 
„Bendra situacija rinkose atsiliepė Šiaulių banko akcijų kainai biržoje, kuri yra reikšmingai sumažėjusi. Matome Šiaulių banko augimą bei labai gerus rezultatus, todėl tikime, kad tai turi atsispindėti ir akcijų kainoje“, – sakė D. Šulnis.
 
Trečiojo ketvirčio pabaigoje „Invaldos INVL“ grupė valdė 36,9 proc. žemės ūkio sektoriuje veikiančios bendrovės „Litagra“ akcijų, kurios buvo įvertintos 9,9 mln. eurų (per devynis mėnesius vertės pokytis buvo minus 75 tūkst. eurų).
 
„Susikoncentravusi pirminėje žemės ūkio produkcijos gamyboje „Litagra“ toliau investuoja, didindama savo gamybos pajėgumus, efektyvumą ir potencialą“, – sakė D. Šulnis. Ketvirtąjį ketvirtį „Litagra“ vykdė savo akcijų supirkimą, kuriame „Invalda INVL“ nedalyvavo, todėl jos balsų dalis įmonėje išaugo iki 41 proc.
 
Tuo tarpu „Inservis“ grupės vertė devynių mėnesių pabaigoje buvo 2,6 mln. eurų, o nuostolis iš šios investicijos, įvertinus ir dividendus, per devynis mėnesius buvo 0,45 mln. eurų. „Atlikome pokyčius vadovybėje, tikime, kad jie turėtų teigiamai paveikti bendrovės operacinę veiklą ir augimą“, – sakė D. Šulnis.
 
Kitų investicijų vertė 2018 metų rugsėjo pabaigoje siekė 1,2 mln. eurų.

Pridedama:
2018 m. 9 mėn. pagrindiniai duomenys  
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]